Tagi: "ulga rehabilitacyjna"

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

PIT 27/02/2017 w 18:59 0 komentarzy

Podczas składania zeznania rocznego osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może skorzystać z odliczenia niektórych wydatków ponoszonych na zakup leków zleconych przez lekarza specjalistę. Dokonane zakupy muszą być udokumentowane imienną fakturą […]

Więcej ›
Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej

Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej

PIT 05/02/2015 w 14:55 0 komentarzy

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi na zakup leków, muszą jednak spełnić kilka niezbędnych warunków. Należy do nich między innymi posiadanie imiennego zalecenia od lekarza specjalisty. Jakie wymagania należy spełnić, […]

Więcej ›
Niedozwolone rozliczanie się z małżonkiem

Niedozwolone rozliczanie się z małżonkiem

PIT 06/03/2014 w 20:51 0 komentarzy

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od  przychodów ewidencjonowanych nie mają możliwości rozliczać się ze współmałżonkiem, ani samotnie wychowywanym dzieckiem. W niektórych okolicznościach mogą skorzystać natomiast z ulgi na dzieci. Na […]

Więcej ›
Ulga rehabilitacyjna – wydatki limitowane

Ulga rehabilitacyjna – wydatki limitowane

PIT 15/02/2014 w 16:24 0 komentarzy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zmianami) przewiduje możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym […]

Więcej ›
Ulga rehabilitacyjna – wydatki nielimitowane

Ulga rehabilitacyjna – wydatki nielimitowane

PIT 15/02/2014 w 16:07 0 komentarzy

Podczas dokonywania rozliczenia podatkowego osoby niepełnosprawne, a także osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mogą skorzystać z odliczenia  wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, bądź mające na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania […]

Więcej ›
Orzeczenie o niepełnosprawności pozwala skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej PIT

Orzeczenie o niepełnosprawności pozwala skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej PIT

Prawo krajowe 30/11/2013 w 09:32 0 komentarzy

Niepełnosprawni z orzeczoną grupą o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby posiadające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mogą odliczyć od uzyskanego dochodu wydatki na cele związane z rehabilitacją, w tym […]

Więcej ›