Tagi: "koszty podatkowe"

Odsetki za zwłokę wliczysz w koszty uzyskania przychodu

Odsetki za zwłokę wliczysz w koszty uzyskania przychodu

PIT 18/03/2017 w 06:54 0 komentarzy

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca zapłacił z opóźnieniem należność wskazaną na fakturze wystawionej za zakup towarów, może naliczone mu odsetki za zwłokę zaliczyć do kosztów podatkowych, ale dopiero z chwilą ich […]

Więcej ›
Otrzymaną zaliczkę musisz wykazać, utraconej nie wliczysz w koszty

Otrzymaną zaliczkę musisz wykazać, utraconej nie wliczysz w koszty

Przedsiębiorcy 11/10/2016 w 07:03 0 komentarzy

Co do zasady podmiot zatrzymujący wpłaconą mu zaliczkę, musi ją wykazać jako przychód w podatku dochodowym. Jednak, jeżeli ten sam podmiot poniesie stratę, kiedy sam straci wpłaconą kontrahentowi zaliczkę, nie […]

Więcej ›
Podatek przy zastępstwie

Podatek przy zastępstwie

Osoby fizyczne 28/12/2015 w 20:02 0 komentarzy

Nie ma znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest na zastępstwo, czy na zwykłych warunkach. Ze względów podatkowych tacy pracownicy traktowani są tak samo. Art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób […]

Więcej ›
Koszty upomnienia nie są wliczane do kosztów podatkowych

Koszty upomnienia nie są wliczane do kosztów podatkowych

Przedsiębiorcy 22/04/2015 w 16:27 0 komentarzy

Przedsiębiorca, nawet świeżo upieczony, nie może liczyć na to, że koszty upomnienia będzie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Takie wydatki wynikają z jego niedopatrzenia, a nie z konieczności utrzymania […]

Więcej ›
Nie można zrzec się zwolnienia ustawowego

Nie można zrzec się zwolnienia ustawowego

Przedmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych jest obligatoryjne dla podatnika. Nie może z niego zrezygnować nawet, gdyby to było dla niego finansowo korzystne. Ustawa o podatku dochodowym od […]

Więcej ›
Funkcjonalne powiązanie może usprawiedliwiać wliczenie w koszty promocji cudzego produktu

Funkcjonalne powiązanie może usprawiedliwiać wliczenie w koszty promocji cudzego produktu

Przedsiębiorcy 10/04/2014 w 19:31 0 komentarzy

W sytuacji, kiedy podatnik pozyskuje zyski ze sprzedaży cudzego produktu, może on wliczyć w koszty wydatki poniesione na jego promocję. Firma należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej osiąga przychody głównie ze […]

Więcej ›
Prawa autorskie rzeczoznawcy

Prawa autorskie rzeczoznawcy

W odniesieniu do honorarium rzeczoznawcy majątkowego znajdują zastosowanie przepisy prawa autorskiego. Może on więc stosować 50 procentowe koszty uzyskania przychodów. Z wnioskiem o indywidualną interpretację zwrócił się do izby skarbowej […]

Więcej ›
Dieta przedsiębiorcy

Dieta przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy 02/04/2014 w 18:56 0 komentarzy

Wyjazdy służbowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu wskazanego przez ustawodawcę. Różnica między faktycznie wydaną sumą, a kwotą limitu nie może być natomiast […]

Więcej ›
Dojazdy taksówką a koszty podatkowe

Dojazdy taksówką a koszty podatkowe

Przedsiębiorcy 22/02/2014 w 08:06 0 komentarzy

Jest kilka sposobów na to, aby przejazd taksówką można było wliczyć w koszty uzyskania przychodów. Wykorzystanie paragonu fiskalnego do nich nie należy. Rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi […]

Więcej ›
Co wolno wojewodzie…

Co wolno wojewodzie…

Szacunkowo określać dochód może wyłącznie organ podatkowy. Podatnik musi przedstawić udokumentowane dane. Podatnik w 2013 roku sprzedał udziały w spółce z o.o. za łączną kwotę piętnastu tysięcy złotych. Przychód uzyskany […]

Więcej ›