Tagi: "inwentaryzacja"

Drzwi zamknięte przy inwentaryzacji

Drzwi zamknięte przy inwentaryzacji

Przedsiębiorcy 27/01/2017 w 19:11 0 komentarzy

Komitet Standardów Rachunkowości opierając się na Ustawie o rachunkowości narzuca warunki przeprowadzania inwentaryzacji. Do głównych zaleceń należy zasada „zamkniętych drzwi”. Reguła „zamkniętych drzwi” oznacza, że podczas dokonywania spisu z natury […]

Więcej ›
Inwentaryzacja z pomocą podmiotu zewnętrznego

Inwentaryzacja z pomocą podmiotu zewnętrznego

Przedsiębiorcy 11/01/2017 w 19:29 0 komentarzy

Chociaż Kierownik jednostki, w której przeprowadzana jest inwentaryzacja, może zlecić jej dokonanie podmiotowi zewnętrznemu, to nadal ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację, a zwłaszcza za stworzenie warunków zezwalających na prawidłowe przeprowadzenie spisu […]

Więcej ›
Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Osoby fizyczne 14/04/2015 w 15:30 0 komentarzy

Kończy się czas obowiązywania zasady dziedziczenia z odpowiedzialnością nieograniczoną. Nowelizowany Kodeks cywilny wprowadzi dziedziczenie związane z ponoszeniem odpowiedzialności za długi zmarłego tylko do kwoty stanowiącej wartość otrzymanego majątku. Dzisiaj sytuacja […]

Więcej ›
Ograniczenie wydatków spadkobierców za sprawą spisu prywatnego

Ograniczenie wydatków spadkobierców za sprawą spisu prywatnego

Prawo krajowe 28/03/2015 w 10:35 0 komentarzy

W większości przypadków majątku otrzymanego w spadku nie będzie trzeba inwentaryzować z udziałem komornika. Jest to dość kosztowna procedura, przed którą Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się chronić spadkobierców. Rządowy projekt odnoszący […]

Więcej ›
Wypełnianie arkusza spisowego

Wypełnianie arkusza spisowego

Poradniki 25/04/2014 w 21:22 0 komentarzy

Arkusz spisowy jest dokumentem księgowym potwierdzającym prawidłowość prowadzonej inwentaryzacji. Musi on być w należyty sposób wypełniony i podpisany przez uprawnione do tego osoby. Prawidłowo skonstruowany arkusz spisowy powinien zawierać kilka […]

Więcej ›
Remanent – zmora końca roku

Remanent – zmora końca roku

Przedsiębiorcy 27/12/2013 w 10:11 0 komentarzy

Osoby fizyczne prowadzące działalność indywidualnie lub w postaci spółek osobowych są zobowiązane do sporządzenia remanentu na koniec roku podatkowego. Dla tej grupy przedsiębiorców rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym (za […]

Więcej ›