Skarga na pracownika urzędu skarbowego

Jeśli organy podatkowe się pomylą lub nie dopełnią obowiązków, oczywistym rozwiązaniem wydaje się skarga na pracownika urzędu skarbowego. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach można ją składać, gdzie to uczynić i jak powinien wyglądać odpowiedni dokument. Niestety, musimy jednak rozwiać też marzenia o wielkich odszkodowaniach, które nie są w Polsce standardem.

W jakich sytuacjach można złożyć skargę na pracownika urzędu skarbowego?

Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że skargę na pracowników urzędu skarbowego w Polsce można złożyć we wszystkich sytuacjach, gdy nie zostały spełnione obowiązki lub dokonano niewłaściwego działania ze szkodą na rzecz działalności firmy.

Jeżeli chodzi o niedopełnienie obowiązków służbowych, często chodzi o zagubienie dokumentów czy brak odpowiedzi na wnioski i pytania w przewidzianym ustawowo terminie. To opóźnia podejmowanie działań biznesowych, a jak powszechnie wiadomo, czas to pieniądz.

Niewłaściwie działanie może mieć różny wpływ na przedsiębiorców. Czasami chodzi o udzielenie złej informacji, która sprawia, że firma podejmuje nieoptymalne decyzje dotyczące kwestii podatkowych, co nie tylko oznacza zbyt duże przelewy na konto urzędu skarbowego. Bazowanie na złych informacjach wpływa negatywnie na wyznaczanie celów biznesowych, a więc także utratę potencjalnych przychodów. Bywa jednak i tak, że Urząd Skarbowy źle sprawdza dochody, nalicza nieprawidłowo podatek i odbiera przedsiębiorcy ciężko zarobione pieniądze.

Gdzie i w jakiej formie zaskarżyć urząd skarbowy?

Skargi na pracowników urzędu skarbowego składa się w Ministerstwie Finansów. Można to zrobić:

  • listownie na adres: Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12,
  • osobiście w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie w godz. 8.15 – 16.15,
  • faksem pod nr (22) 694-39-59,
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mf.gov.pl,
  • za pośrednictwem ePUAP.

Skargi na pracownika urzędu skarbowego nie można złożyć telefonicznie.

Jak powinna wyglądać skarga na pracownika urzędu skarbowego?

W skardze na pracownika urzędu skarbowego powinny znaleźć się:

  • imię, nazwisko, adres, PESEL/NIP/REGON skarżącego, wskazanie adresata (Ministerstwo Finansów),
  • określenie przedmiotu sprawy oraz wskazanie naruszeń,
  • podanie podstawy prawnej składanej skargi na pracownika urzędu skarbowego,
  • dokumenty oraz dowody potwierdzające złe działanie urzędnika.

Ile wynosi odszkodowanie od urzędu skarbowego?

Niestety, przedsiębiorcy liczący na wysokie odszkodowania w przypadku błędu urzędnika będą rozczarowani. Chociaż teoretycznie opieszałość lub błędne działania mogą oznaczać utratę dużych pieniędzy, czy to przez zmniejszenie potencjalnego zysku, czy konieczność uwiązania pieniędzy na zapłatę nienależnych podatków, w praktyce z roku na rok kwoty odszkodowań należnych nierzetelnie potraktowanym płatnikom podatków spadają.

W 2015 roku łączna suma pieniędzy wypłaconych z tytułu odszkodowań za błędne decyzje wynosiła 14,3 mln zł, natomiast 5 lat później było to już tylko 210 tys. zł. Wpływ mogła mieć na to cyfryzacja i automatyzacja wielu procesów podatkowych, takich jak składanie JPK, co eliminuje czynnik ludzki. Kwota ta wydaje się śmiesznie mała w porównaniu z kilkoma milionami biznesów prowadzonych w Polsce.