Czy pieniądze od rodziców dla dzieci trzeba opodatkować?

Pieniądze od rodziców dla dzieci to normalna sprawa. Jako że transakcje bezgotówkowe są łatwiejsze do prześledzenia niż te dokonywane przy pomocy gotówki, wielu rodziców zadaje sobie pytanie, czy w przypadku większych kwot należy zgłosić je do opodatkowania i czy dziecko będzie musiało odprowadzić podatek.

Czy wszystkie pieniądze od rodziców dla dzieci to darowizna?

Nie wszystkie pieniądze przekazywane przez rodziców na ręce dzieci lub ich konta bankowe to darowizna. Jako że w polskim prawie istnieje obowiązek udzielania świadczeń alimentacyjnych, drobniejsze sumy podpadają pod tę właśnie kategorię. Dotyczy to zresztą nie tylko małoletniego posiadającego konto z kartą debetową, ale także już dorosłych dzieci, wspieranych przez rodziców chociażby podczas studiów. Przelewanie nawet większych sum pieniężnych podpada pod wypełnianie obowiązku alimentacyjnego.

Kiedy zatem pieniądze od rodziców przestają wpisywać się w taki obowiązek? Zazwyczaj dotyczy to darowizn sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych, przekazywanych czy to w formie przelewu pieniężnego, czy nieruchomości takiej jak mieszkanie czy samochód. W przypadku, gdy kwota przekracza określony w przepisach poziom, darowiznę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego. Warto to zrobić, tym bardziej że student nie rozlicza się z rodzicami i musi dbać o swoje rozliczenia z fiskusem.

Kwoty powyżej 9637 zł należy zgłosić do Urzędu Skarbowego. Co z podatkiem?

Kwota 9637 zł dotyczy łącznej kwoty wszystkich darowizn od tej samej osoby w przeciągu pięciu lat od ostatniej darowizny, jeśli beneficjentami są zstępni (dzieci, wnukowie, prawnukowie itd.). Kiedy pieniądze od rodziców przekraczają tę wartość, darowiznę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu pół roku od jej przekazania, czyli momentu powstania obowiązku podatkowego.

Na całe szczęście darowizna taka nie ulega opodatkowaniu i dorabiając się w ten sposób można uniknąć podatku. Warunek jest jeden – kwotę przekraczającą 9637 zł należy zgłosić do US na formularzu SD-Z2. Załączyć trzeba dowód przekazania darowizny. W tej roli doskonale sprawdzi się zwyczajny wyciąg bankowy. Z powiadomieniem fiskusa o darowiźnie nie warto się jednak ociągać. Niepodjęcie działania wymaganego przez prawo może zakończyć się powstaniem zaległości wobec skarbówki, a Urząd Skarbowy sprawdza dochody nawet po kilku latach.

Kiedy darowizna od rodziców dla dzieci może zostać opodatkowana?

Jeśli darowizna nie zostanie zgłoszona na odpowiednim druku do Urzędu Skarbowego, któremu podlega obdarowany, fiskus nalicza podatek nawet w przypadku, jeśli nabyty majątek pochodził od rodziców. Warto podkreślić, że dotyczy to nie tylko konkretnych sum pieniężnych, ale również samochodów, mieszkań i innych tego typu rzeczy. Może się to wydarzyć nawet wiele lat po otrzymaniu gotówki lub innej bonifikaty, a pismo o umorzenie odsetek w walce ze skarbówką raczej się nie przyda.

Czy niezgłoszenie darowizny zakończy się również karą? To zależy już od konkretnego urzędu. Przykrą niespodzianką dla wielu osób będzie z pewnością prześwietlenie finansów darczyńcy przez skarbówkę. Jeśli wielkość darowizny nie będzie znajdowała odzwierciedlenia w zarobkach, dodatkowo zasłużyć można na karę za ukrywanie przychodów oraz majątku.