Kredyt odnawialny czy gotówkowy?

Kredyt odnawialny czy gotówkowy?

Zasadniczo istnieją dwa sposoby pożyczania pieniędzy: kredyt zamknięty i kredyt otwarty. Pożyczka, czyli kredyt gotówkowy jest przykładem kredytu zamkniętego. Przy ubieganiu się o kredyt, ty oraz bank, musicie uzgodnić dokładną kwotę pieniędzy jaką można pożyczyć na jaki okres czasu, oraz jakie będzie roczna stopa oprocentowania. Są to tak zwane warunki pożyczki. Pożyczka nazywa się kredytem zamkniętym, ponieważ jest określony termin, w którym całe zadłużenie musi zostać spłacone w całości wraz z odsetkami.

Pożyczka jest zazwyczaj spłacana za pomocą stałych miesięcznych płatności. Każda miesięczna płatność obejmuje zarówno kwotę główną, jak i odsetki. Kredyt Hipoteczny, jest dobrym Kredyt odnawialny czy gotówkowyprzykładem kredytu zamkniętego. Jeśli wykupisz 30-letni kredyt hipoteczny za 100 000 zł przy rocznej stopie procentowej wynoszącej 8 procent, miesięczna rata kredytu hipotecznego wyniesie 733,76 zł. Po 30 latach spłacisz całe 100 000 zł plus odsetki (164 153 zł).

Kredyt odnawialny nazywa się kredytem otwartym, ponieważ długość pożyczki nie jest stała – trwa. Dwa najważniejsze warunki kredytu odnawialnego to linia kredytu i stopa procentowa. Linia kredytowa jest podobna do limitu karty kredytowej. Zasadniczo jest to maksymalna kwota, jaką możesz pożyczyć w danym momencie. Ciekawą rzeczą w przypadku kart kredytowych jest to, że wystawca karty może w dowolnym momencie zmienić limit kredytowy i stopę procentową. Ale porozmawiamy o tym później.

W przypadku kredytu odnawialnego nie ma ustalonych miesięcznych płatności. Każdego miesiąca masz kilka opcji płatności. W miesięcznym wyciągu znajdziesz wszystkie pieniądze pożyczone z linii kredytowej w ostatnim miesiącu (łączna kwota dokonanych zakupów). To twoja równowaga. Jeśli masz gotówkę, dobrze jest natychmiast spłacić pełne saldo. W takim przypadku nikt nie obciąży cię odsetkami za przeniesienie części salda na następny miesiąc.

Nawet jeśli nie możesz zapłacić pełnej kwoty, musisz zapłacić przynajmniej minimalny procent salda, zwykle od dwóch do czterech procent za karty kredytowe. Gdy nadejdzie następny miesiąc, na wyciągu pojawi się nowe saldo plus odsetki naliczone od starego salda. Po raz kolejny możesz spłacić to wszystko lub spłacić tylko część salda. Będziesz nadal dokonywać miesięcznych płatności na odnawialnych rachunkach kredytowych, dopóki nie zapłacisz za wszystkie zaległe opłaty i nie anulujesz konta.

Posiadając linię kredytową pod zastaw domu, możesz pożyczać gotówkę za każdym razem, gdy chcesz dokonać napraw lub ulepszeń domu bez konieczności ubiegania się o osobne pożyczki pod zastaw domu. Nie ma również stałych miesięcznych płatności, więc możesz je spłacić, gdy gotówka będzie dostępna.

Więc są dwa rodzaje kredytów – odnawialny, oraz gotókowy. Odnawialny to taki, z którego korzystamy regularnie, np. z karty kredytowej. Gotówkowy, to taki, który musimy spłacić w określonym czasie. Który jest lepszy? Tak naprawdę to ty musisz sam zdecydować. W zależności od twojej sytuacji finansowej, na wybór popwinno wpływać kilka aspektów.