Kogo dotyczy JPK? Sprawdź aktualne przepisy!

Ponad pięć lat temu, dokładnie 13 maja 2016 roku, została uchwalona ustawa dotycząca wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jaki jest jego cel? Kogo dotyczy, a kto jest zwolniony? I w jakiej formie należy go zgłosić? Podajemy najważniejsze informacje o JPK.

Kogo dotyczy obowiązek składania JPK?

Zakres podmiotów, których dotyczy obowiązek składania JPK, na przestrzeni lat stopniowo się powiększał:

  • Od dnia 1 lipca 2016 roku obejmował on tylko duże przedsiębiorstwa.
  • Od 1 stycznia 2017 zaś włączone zostały małe oraz średnie firmy.
  • Od 1 stycznia 2018 natomiast również mikroprzedsiębiorcy.

Obecnie można zatem stwierdzić, że JPK dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnym podatnikiem VAT i nie ma znaczenia wielkość ich działalności. Liczy się tylko to, czy wystawiają faktury VAT i czy nie robią akurat prywatnych zakupów z konta firmowego.

Podstawowe założenie JPK stanowi próba usprawnienia firmom nierzadko skomplikowanej procedury przygotowywania raportów finansowych oraz czynności rozliczeniowych pomiędzy danym przedsiębiorcą a urzędem skarbowym. Dzięki temu fiskus może skuteczniej sprawdzać dochody firm. JPK to zbiór informacji na temat operacji gospodarczych przeprowadzonych w określonym czasie. Wszystkie dokumenty opracowane zostają zgodnie ze schematem XML, co pozwala przedsiębiorcy przekazać komplet danych finansowych organom podatkowym w ujednoliconej formie.

Komu można powierzyć przygotowanie i złożenie JPK?

JPK tworzą informacje dotyczące:

  • ksiąg rachunkowych,
  • wyciągów bankowych,
  • magazynu,
  • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
  • faktur VAT,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencji przychodów.

Jeżeli z pewnych przyczyn dany przedsiębiorca nie jest w stanie przesłać powyższych dokumentów, może to powierzyć innej osobie, np. przedstawicielowi biura rachunkowego. Aby takie rozwiązanie mogło dojść do skutku, należy najpierw wypełnić oraz złożyć w urzędzie druk UPL-1 Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wydane upoważnienie obowiązywać będzie aż do momentu jego odwołania.

W jakiej formie należy dostarczyć Jednolity Plik Kontrolny?

Trzeba mieć na uwadze przede wszystkim to, że dokumentów składających się na JPK nie można dostarczyć w wersji fizycznej. Wszelkie pliki drukowane nie będą akceptowane. Pliki z zawartością należy skompresować i w formacie ZIP przesłać drogą elektroniczną w zaszyfrowanych paczkach po 60 MB. Nie wolno zapomnieć o złożeniu podpisu elektronicznego lub skorzystania z profilu zaufanego w platformie ePUAP, który potwierdzi tożsamość.

Inna możliwość to wysłanie zapisanych plików na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej typu pendrive, ewentualnie złożenie któregoś z wymienionych nośników w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest do tego dołączone jakieś pytanie, Urząd Skarbowy ma nawet 2 miesiące na odpowiedź na pismo. W przypadku tradycyjnej wysyłki pocztowej liczy się data nadania paczki. Jeżeli natomiast jest to przesyłka kurierska, ważna staje się data otrzymania danych przez adresata.

Kto jest zwolniony z konieczności dostarczania JPK?

Składanie JPK nie obejmuje przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług. Oczywiście nie trzeba składać Jednolitego Pliku Kontrolnego, jeżeli dorabia się drobne kwoty bez podatku. Warto zauważyć, że jeszcze kilka lat temu nie było obowiązku prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, co oznacza, że dzisiaj część przedsiębiorców nie byłaby w stanie złożyć JPK.

Od 1 stycznia 2018 roku jednak każdy podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję w formie elektronicznej, co wynika z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT. Lepiej się przed tym nie uchylać, ponieważ za nieuzasadnioną odmowę udostępnienia JPK na wezwanie organu podatkowego może zostać wyznaczona kara nawet w wysokości 2800 złotych. Podobnie jak w przypadku mechanizmu split payment jest to jednak na tyle prosta sprawa, że przy korzystaniu z usług księgowego lub biura rachunkowego nie ma problemu z rozliczeniami.