Kogo dotyczy JPK? Sprawdź aktualne przepisy!

Ponad pięć lat temu, dokładnie 13 maja 2016 roku, została uchwalona ustawa dotycząca wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jaki jest jego cel? Kogo dotyczy, a kto jest zwolniony? I w jakiej formie należy go zgłosić? Podajemy najważniejsze informacje o JPK.

Kogo dotyczy obowiązek składania JPK?

Zakres podmiotów, których dotyczy obowiązek składania JPK, na przestrzeni lat stopniowo się powiększał:

  • Od dnia 1 lipca 2016 roku obejmował on tylko duże przedsiębiorstwa.
  • Od 1 stycznia 2017 zaś włączone zostały małe oraz średnie firmy.
  • Od 1 stycznia 2018 natomiast również mikroprzedsiębiorcy.

Obecnie można zatem stwierdzić, że JPK dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnym podatnikiem VAT i nie ma znaczenia wielkość ich działalności. Liczy się tylko to, czy wystawiają faktury VAT.

Podstawowe założenie JPK stanowi próba usprawnienia firmom nierzadko skomplikowanej procedury przygotowywania raportów finansowych oraz czynności rozliczeniowych pomiędzy danym przedsiębiorcą a urzędem skarbowym. Dzięki temu fiskus może skuteczniej sprawdzać dochody firm. JPK to zbiór informacji na temat operacji gospodarczych przeprowadzonych w określonym czasie. Wszystkie dokumenty opracowane zostają zgodnie ze schematem XML, co pozwala przedsiębiorcy przekazać komplet danych finansowych organom podatkowym w ujednoliconej formie.

Komu można powierzyć przygotowanie i złożenie JPK?

JPK tworzą informacje dotyczące:

  • ksiąg rachunkowych,
  • wyciągów bankowych,
  • magazynu,
  • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
  • faktur VAT,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencji przychodów.

Jeżeli z pewnych przyczyn dany przedsiębiorca nie jest w stanie przesłać powyższych dokumentów, może to powierzyć innej osobie, np. przedstawicielowi biura rachunkowego. Aby takie rozwiązanie mogło dojść do skutku, należy najpierw wypełnić oraz złożyć w urzędzie druk UPL-1 Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wydane upoważnienie obowiązywać będzie aż do momentu jego odwołania.

W jakiej formie należy dostarczyć Jednolity Plik Kontrolny?

Trzeba mieć na uwadze przede wszystkim to, że dokumentów składających się na JPK nie można dostarczyć w wersji fizycznej. Wszelkie pliki drukowane nie będą akceptowane. Pliki z zawartością należy skompresować i w formacie ZIP przesłać drogą elektroniczną w zaszyfrowanych paczkach po 60 MB. Nie wolno zapomnieć o złożeniu podpisu elektronicznego lub skorzystania z profilu zaufanego w platformie ePUAP, który potwierdzi tożsamość.

Inna możliwość to wysłanie zapisanych plików na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej typu pendrive, ewentualnie złożenie któregoś z wymienionych nośników w urzędzie skarbowym. W przypadku tradycyjnej wysyłki pocztowej liczy się data nadania paczki. Jeżeli natomiast jest to przesyłka kurierska, ważna staje się data otrzymania danych przez adresata.

Kto jest zwolniony z konieczności dostarczania JPK?

Składanie JPK nie obejmuje przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług. Oczywiście nie trzeba składać Jednolitego Pliku Kontrolnego, jeżeli dorabia się drobne kwoty bez podatku. Warto zauważyć, że jeszcze kilka lat temu nie było obowiązku prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, co oznacza, że dzisiaj część przedsiębiorców nie byłaby w stanie złożyć JPK.

Od 1 stycznia 2018 roku jednak każdy podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję w formie elektronicznej, co wynika z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT. Lepiej się przed tym nie uchylać, ponieważ za nieuzasadnioną odmowę udostępnienia JPK na wezwanie organu podatkowego może zostać wyznaczona kara nawet w wysokości 2800 złotych.