Jak napisać pismo o umorzenie odsetek?

Zawsze warto wiedzieć jak napisać pismo o umorzenie odsetek. W życiu prywatnym oraz praktyce biznesowej zdarzają się bowiem sytuacje, gdy przez opieszałość lub zatory płatnicze spóźnimy się z zapłatą za fakturę, pożyczkę czy podatek. W jakich sytuacjach możemy liczyć na uniknięcie odsetek i jak do tego doprowadzić?

Kiedy i do kogo możemy zwrócić się o umorzenie odsetek?

Polacy są na ogół rzetelnym dłużnikami i we wszelkich rankingach zajmują pod tym względem czołowe miejsca wśród przedstawicieli wszystkich państw europejskich. Obiektywne czynniki sprawiają jednak, że zdarza się nam nie spłacić rat pożyczki na czas. Podobnie bywa z przedsiębiorcami. Powszechne zatory płatnicze doprowadzają do opóźnień w regulowaniu zobowiązań podatkowych. Z takich sytuacji narodzić mogą się odsetki do spłaty.

O umorzenie odsetek możemy zwrócić się zarówno do urzędów, jak i firm prywatnych. Częstymi adresatami są instytucje pożyczkowe, a w przypadku urzędów państwowych te instytucje, które zajmują się obsługą podatków. Kiedy zaczynają słać do nas kolejne monity, warto dać im znać, że jesteśmy świadomi zadłużenia i chcemy je jak najszybciej spłacić.

W praktyce tego typu pismo ma następujących adresatów:

Jak napisać pismo o umorzenie odsetek?

Niezależnie od adresata, pismo o umorzenie odsetek powinno zawierać kilka stałych elementów. Należą do nich:

  • Data i miejsce sporządzania pisma.
  • Dane identyfikacyjne dotyczące długu (jakiej dokładnie sprawy dotyczy) oraz samego dłużnika.
  • Argumenty przemawiające za faktem, że umorzenie odsetek jest nieodzowne.
  • Załącznik potwierdzający nasze argumenty, najlepiej stanowiący “twardy dowód”, taki jak zaświadczenie lekarskie czy wyciąg z konta.
  • Czytelny podpis.

Czy istnieje jeden wzór takiego podania?

Osoby chcące dowiedzieć się, jak napisać pismo o umorzenie odsetek, szukają często jednego wzoru. Czy to dobra droga? Żadna instytucja nie oferuje niestety jednego szablonu, do którego można dostosować takie podanie. To jednak dobra wiadomość. Pisma o umorzenie odsetek, szczególnie te stanowiące odpowiedź na wezwanie do zapłaty, mają większą szansę odnieść skutek, jeżeli napisane będą samodzielnie.

Powody, które doprowadziły do opóźnienia w spłacie, zabrzmią wówczas znacznie bardziej szczerze. Mechaniczne i urzędowe argumenty wyciągnięte z gotowca sprawiają, że odbiorca w najlepszym przypadku traktuje pismo jak setki innych, a w najgorszym – czuje się deprecjonowany. Tego zaś zdecydowanie wolelibyśmy uniknąć.

Jak złożyć pismo o umorzenie odsetek? Kiedy spodziewać się odpowiedzi?

Pismo o umorzenie odsetek powinno zostać złożone na drodze urzędowej, tak aby w przypadku jego “zaginięcia” nie było żadnych wątpliwości, że osoba lub firma mająca spłacić odsetki starała się wykorzystać wszelkie sposoby, aby dojść do porozumienia z wierzycielem. Jak zatem złożyć takie podanie? Najlepiej zrobić to pocztą, koniecznie z potwierdzeniem odbioru przesyłki. Ewentualne ich zagubienie w instytucjach publicznych oznaczało będzie odpowiedzialność urzędnika za błąd, a w takiej sytuacji mamy jasny dowód. Większe instytucje, od ZUS po firmy windykacyjne, pozwalają składać pisma związane z umarzaniem odsetek także w Biurach Obsługi Klienta.

Odpowiedzi spodziewać powinniśmy się w przeciągu maksymalnie miesiąca. Odpowiedź na pismo do Urzędu Skarbowego w szczególnych przypadkach może się wydłużyć nawet bardziej. To długi termin i możemy się obawiać, że nasze odsetki będą tylko narastały. Dlatego też dobrze wiedzieć, że zazwyczaj kontakt ze strony wierzyciela nastąpi znacznie szybciej. Jemu też zależy na uregulowaniu długu, więc nawet jeśli nie będzie skłonny do całkowitego umorzenia odsetek, zaproponuje prawdopodobnie rozłożenie ich na raty i dogodny sposób spłaty.