Czy student rozlicza się z rodzicami? Od kiedy płaci podatki?

Student to już dorosły, pełnoletni człowiek, ale w wielu przypadkach zależny jeszcze finansowo od rodziców. Oni zaś mogą obniżyć podatek, gdy wychowują dzieci do ukończenia 25. roku życia. Nie brakuje jednak osób, które naukę na uczelni godzą z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Od kiedy mają obowiązek płacenia podatków?

Czy student rozlicza się z rodzicami?

Od 1 sierpnia 2019 obowiązuje w naszym kraju zwolnienie z podatku do 26 lat, które wprowadzono w ramach programu “Bez PIT dla młodych”. W efekcie tej ulgi podatkowej młodzi ludzie mogą zyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie.

Osoby do 26 roku życia nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego. Są jednak sytuacje, w których ta reguła przestaje obowiązywać. Dochody z umowy o pracę lub umowy zlecenie nie są opodatkowane, jeżeli zamykają się w kwocie 85 528 złotych. Wyższe dochody lub dochody z innych źródeł niż objęte ulgą oznaczają, że należy złożyć oświadczenie podatkowe. Przy legalnym źródle zarobku trudno się od tego wymigać, jako że Urząd Skarbowy sprawdza dochody bardzo dokładnie.

Na czym polega zwolnienie z podatku do 26 roku życia?

Zwolnienie z podatku do 26 roku życia obejmuje dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych, w tym umowy zlecenia. Uldze nie podlegają natomiast m.in. studenckie umowy stażowe, umowy o praktyki absolwenckie, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną czy również zasiłki dla bezrobotnych.

Podstawowa korzyść to oczywiście taka, że młody pracownik więcej zarobi. Pracodawca bowiem nie pobiera z pensji zaliczki na podatek. Kluczowe jest to, aby łączna suma dochodów nie przekroczyła limitu, wyznaczonego przez kwotę 85 528 złotych. Warto również pamiętać, że istotny jest moment wypłacenia, nie zaś wykonanej pracy. Jeżeli obowiązki zawodowe miały miejsce np. w 2020 roku, a środki wypłacono w 2021, to zostanę one wliczone ujęte w podsumowaniu za rok 2021.

Jakie ulgi podatkowe przysługują rodzicom studentów?

Zwolnienie z podatku do 26 roku życia to ważna sprawa nie tylko dla młodych ludzi, lecz także ich rodziców. Osoby mające pełnoletnie dzieci, które uczą się lub studiują, mają prawo do odliczenia od podatku dochodowego ulgi prorodzinnej. Jest to jednak możliwe w sytuacji, gdy potomek rocznie nie osiągnie dochodów wyższych niż 3089 złotych.

Jest to oczywiście limit bardzo niski i przy pracującym uczniu czy studencie bardzo łatwy do przekroczenia. W efekcie rodzic traci prawo do preferencji. Wysokość ulgi prorodzinnej warunkowana jest przez liczbę wychowywanych dzieci. Rodzice studentów mają prawo do odliczenia po 92,67 złotych miesięcznie (1112,04 złotych rocznie) na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 złotych miesięcznie (2000,04 złotych rocznie) na trzecie dziecko i 225 złotych miesięcznie (2700 złotych rocznie) na czwarte i każdego kolejnego potomka.

Czy przedsiębiorcy studenci także mogą liczyć na wsparcie państwa?

Zazwyczaj w trakcie studiów młodzi ludzie podejmują się niewymagających wyższego wykształcenia robót i dorabiają poza godzinami zajęć na uczelni jako kelnerzy czy sprzedawcy. Zdarzają się jednak osoby, które podejmują śmielsze kroki i nawet zakładają własną firmę. Naturalnie przy takim działaniu bardzo pomocne jest jakieś źródło dofinansowania.

Stanowić je mogą np. dotacje unijne na założenie firmy lub dotacje z urzędu pracy. Na drugi z przypadków nie mogą jednak liczyć studenci uczący się w trybie dziennym. Wsparcia w ramach projektu może okazać także rządowa inicjatywa „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Szansy warto także szukać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Jeżeli student nie chce rozliczać swoich dochodów na zasadach ogólnych, ma prawo do wybrania innej formy opodatkowania, np. podatek liniowy charakteryzujący się stałą stawką 19% niezależną od wysokości dochodów czy kartę podatkową przeznaczoną dla małych działalności. Warto jednak zauważyć, że nie w każdym przypadku obowiązuje kwota wolna od podatku, podniesiona w tym roku do 30 000 zł i w końcu nie degresywna, lecz równa dla wszystkich.