Co to jest Monit ?

Co to jest Monit ?

Monit to wezwanie do zapłaty przez wierzyciela do dłużnika, w momencie kiedy minął termin płatności danego dokumentu. Czyli jeśli spóźniamy się z zapłatą, nie płacimy w ustalonym terminie wskazanym na dokumencie do zapłaty ( może to być faktura, faktura korygująca, nota obciążeniowa, faktura proforma, rachunek, rata kredytu lub inne dokumenty księgowe )

Monit można otrzymać jeśli mamy kłopoty z terminowym regulowaniem płatności. Jest to pierwsze, polubowne wystąpienie wierzyciela w momencie gdy nie otrzymał na czas naszej zapłaty.

Ogólnie rzecz biorąc monit to przypomnienie o braku zapłaty.

Jest to zarówno przypomnienie jak również może przybierać formę powiadomienia albo wręcz ponaglenia, jeśli termin płatności już dawno minął. W końcu jeśli nie płacimy na czas swoich zobowiązań finansowych to wierzyciel ma prawo wezwać nas do niezwłocznego uregulowania naszych płatności.

Monity można otrzymać w różny sposób.

Najczęstsze metody wysyłki monitów są następujące:

Poprzez SMS – najszybszy i najprostszy sposób. Większość społeczeństwa, nawet osoby posiadające znaczne długi, mimo wszystko posiadają telefony. Dlatego wielu wierzycieli z uwagi na małe koszty – do kilku złotych za SMS – posyłają krótkie wiadomości tekstowe. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w SMS, zazwyczaj firmy ograniczają się do wpisania w powiadomieniu za co klient nie zapłacił – numer faktury, jaki był termin płatności, oczywiście kwota do zapłaty. Wierzyciel może też wyznaczyć dodatkowy nowy termin do zapłaty. Niestety nawet wpłata w innym, dodatkowym terminie nie zwalania nas od odsetek po przekroczeniu terminu płatności.

Monit
Monit

Poprzez telefon – wierzyciel, bądź osoba przez niego upoważniona ( może to być dział windykacji w firmie/banku/innej instytucji finansowej lub zlecona usługa firmie zewnętrznej ) może się kontaktować telefonicznie do osób które przekroczyły termin płatności. W większości przypadków wierzyciel dzwoniąc wskazuje kolejny konkretny termin do zapłaty, więc dłużnik ma możliwość potwierdzenia że dokona płatności w tym terminie. Z reguły firmy niechętnie zgadzają się na przedłużenie terminu dłużej niż dodatkowe 14 dni od pierwotnego termin płatności, jednakże zależy to od wysokości długu, naszej historii płatności z wierzycielem oraz ilości dni przeterminowania. Czasami nawet jeśli nie odbierzemy telefonu ( niekiedy osoby mające dużo długów boją się odbierać telefony ) to wierzyciel traktuje to jako skuteczną próbę polubownego kontaktu z klientem i często mogą to wykorzystać w sprawie sądowej ( jeśli do takiej dojdzie ).

Poprzez e-mail – w dobie cyfryzacji również wierzyciel może przekazywać upomnienia w ten sposób. O ile wcześniej oczywiście podaliśmy adres e-mail podczas spisywania umowy, kredytu czy innej usługi finansowej. Wezwanie może przybrać postać pisanego e-maila, jak również monit może być załącznikiem do maila. Za taką wysyłkę maila, mimo że nie kosztuje firmę prawie nic, czasami wierzyciele mogą naliczać opłaty. Oczywiście informacja o wysokości opłat musi być wcześniej udostępniona klientowi przed podpisaniem umowy.

Poprzez wysyłkę monitu drogą pocztową – wierzyciel może stosować standardową drogę kontaktu poprzez wysyłkę listu zwykłego bądź poleconego, na wskazany przez nas adres zamieszkania bądź korespondencyjny. Tutaj firmy/banki/urzędy mogą stosować różne stawki opłat. Z reguły pierwsze upomnienia np. od firm dostawców mediów są bezpłatne, podczas gdy banki już za pierwszy monit mogą pobierać opłaty zgodnie z daną taryfą opłat i prowizji.

Poprzez osobistą wizytę – tzw terenowa inspekcja polega na wizycie wierzyciela bądź upoważnionej w jego imieniu osoby, w miejscu zamieszkania dłużnika. Jest to dosyć stresujące dla dłużnika, jak również i kosztowne, ponieważ takie wizyty mogą kosztować między 100 a kilkaset złotych.

Niezależnie od formy monitu jaki wybierze wierzyciel, należy pamiętać iż od 25 maja 2018, po wejściu przepisów RODO musimy wyrazić zgodę na powyższe formy kontaktu. Warto przy tym wiedzieć, że koszty monitów pokrywa ich odbiorca, czyli dłużnik. Ich wysokość jest różna i zazwyczaj wymieniona jest w załączniku do każdej podpisanej umowy.

Jakie informacje może zawierać monit

W przepisach prawa nie znajdujemy sprecyzowanych zapisów odnośnie formy monitów, które ( patrz wyżej ) mogą przybierać różne formy. Jednakże aby monit był właściwie przygotowany i wiarygodny jako dowód w sądzie, gdy dłużnik nie będzie spełniał świadczenia w terminie, powinien zawierać następujące informacje:

Adres wierzyciela – nazwa firmy/urzędu/banku/instytucji i siedziba

Adres dłużnika  – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon, e-mail,

data i miejsce wystawienia monitu,

Numer dokumentu który nie został zapłacony w terminie – faktura, nota, rata kredytu, pożyczki, inne

Wysokość niezapłaconego zobowiązania

Termin płatności niezapłaconego zobowiązania

informacja o dodatkowym terminie do zapłaty – wynosi najczęściej od 7 do 14 dni – lecz równie dobrze może to być 30 dni. Termin liczony jest od dnia dostarczenia wezwania płatnikowi.

numer konta bankowego, na który należy uregulować wskazaną płatność

konsekwencje niezapłacenia monitu – np. dalsze opóźnienia w spłacie mogą przyczynić się do przekazania sprawy na drogę sądową, a także wpisanie dłużnika do biur informacji gospodarczej,

dane kontaktowe oraz czytelny podpis wierzyciela