Co może firma windykacyjna? Poznaj swoje prawa

Warto wiedzieć co może firma windykacyjna i jej pracownicy. Są to osoby, których zadaniem jest uświadomienie dłużnikowi faktu, iż nie uregulował on w terminie wszystkich należności. Windykator nie jest natomiast komornikiem, przez co zakres jego kompetencji jest uszczuplony. Ten artykuł przybliży temat firmy windykacyjnej oraz wskaże czynności, które może i których nie może podjąć w celu odzyskania zobowiązania od dłużnika.

Jak działają firmy windykacyjne?

Firmy windykacyjne są podmiotem prywatnym, który zatrudnia windykatorów. Ich głównym zadaniem jest odzyskanie należności od dłużników, zgodnie ze zleceniem wierzyciela. Jest to pierwszy krok na drodze do odzyskania należności, gdy nie działają monity i upomnienia. W przypadku niepowodzenia sprawa trafia do sądu, a następnie do komornika.

Warto zaznaczyć, iż firmy windykacyjne nie zatrudniają komorników. Nie mają one również żadnych zdolności egzekucyjnych. Oznacza to, iż, w przeciwieństwie do sądu lub komornika, nie mają one prawa do zajęcia majątku dłużnika. Ich działalność ogranicza się głównie do próby polubownego załatwienia sprawy długu pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem.

Co może firma windykacyjna?

Firma windykacyjna w swoim zakresie ogranicza się głównie do uświadomienia dłużnikowi tego, iż posiada on dług. Jest to dopiero początkowy etap odzyskiwania długów, w przypadku niepowodzenia sprawia trafia do sądu, a potem do komornika. W swoim zakresie, firma windykacyjna może:

 • Przesłać stosowną informację z bieżącym stanem zadłużenia dłużnikowi.
 • Wysłać wezwanie do zapłaty.
 • Próbować odzyskać dług w oparciu o istniejące zobowiązanie takie jak na przykład umowa kredytowa czy umowa sprzedaży.
 • Przekazać informację o wzrastających odsetkach związanych z niespłaceniem zadłużenia oraz możliwymi konsekwencjami z tymi związanymi.
 • Zaproponować rozłożenie długu na raty.
 • W wyjątkowych przypadkach, odpowiedzieć pozytywnie na pismo o umorzenie odsetek, między innymi w przypadku regularnego i długoterminowego spłacania zobowiązania.
 • Dokonać stosownego wpisu w rejestrach dłużników.

Czego firma windykacyjna nie może robić?

Bardzo często zdarza się, iż firmy windykacyjne znacznie przekraczają swoje kompetencje i próbują postawić się w roli sądu lub komornika. Należy pamiętać, iż bezwzględnie nie mają do tego prawa. Firma windykacja nie może:

 • Zadecydować o zajęciu (oraz zająć) jakiejkolwiek części majątku dłużnika, niezależnie od tego, czy będzie to rachunek bankowy, czy przedmioty fizyczne. Pamiętaj, takie prawo przysługuje wyłącznie komornikowi, który zresztą również nie może zająć chociażby pieniędzy od rodziców należnych dla dzieci.
 • W jakikolwiek sposób nękać oraz nachodzić jego rodziny i znajomych w celu wymuszenia zapłaty zobowiązania. Dłużnik w takiej sytuacji ma pełne prawo, aby wezwać policję.
 • Nie może nagminnie wysyłać smsów, maili oraz pism do dłużnika.
 • Zastraszać dłużnika potencjalnymi skutkami nieterminowego spłacenia długu.
 • Rozkazać dłużnikowi ujawnienia majątku lub wystąpić z wnioskiem do organów państwowych w tej sprawie.

W przypadku naruszenia kompetencji przez firmę windykacyjną, dłużnik powinien zgłosić tę sprawę na policję oraz do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W dobie RODO nierzadko sama groźba złożenia skargi do odpowiednich służb może ukrócić zapędy windykatora!