Przedsiębiorcy

Nie ma rezerwowej kasy – nie możesz prowadzić sprzedaży w razie awarii

Nie ma rezerwowej kasy – nie możesz prowadzić sprzedaży w razie awarii

Przedsiębiorcy 17/04/2017 w 10:32 0 komentarzy

Przepisy mówią jednoznacznie – nie ma możliwości ucieczki od obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej. Awaria urządzenia nie jest w tym przypadku żadnym usprawiedliwieniem. W lokalu gastronomicznym prowadzonym przez […]

Więcej ›
Chorobowe przy działalności gospodarczej

Chorobowe przy działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy 28/03/2017 w 10:53 0 komentarzy

Fakt, że cały miesiąc chorowałaś, nie zwalnia Cię z obowiązku opłacenia składek społecznych za okres choroby. Zwolnienie lekarskie niczego nie zmieni. ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego kobiecie prowadzącej indywidualną działalność […]

Więcej ›
Urlop bezpłatny, a uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów

Urlop bezpłatny, a uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów

Przedsiębiorcy 18/03/2017 w 06:57 0 komentarzy

Pracodawca wypłacił pracownikowi w lutym bieżącego roku premię za rok 2016. Pracownik przez cały miesiąc był na urlopie bezpłatnym, nie wykonywał więc pracy, mimo to można było uwzględnić w jego […]

Więcej ›
Umowa szkoleniowa – czy warto ją zawierać?

Umowa szkoleniowa – czy warto ją zawierać?

Przedsiębiorcy 29/01/2017 w 20:48 0 komentarzy

Pracodawca ponosząc koszty związane z podniesieniem kwalifikacji przez zatrudnionego pracownika powinien liczyć się z tym, że warto zabezpieczyć swoje interesy i zadbać o to, aby wyszkolony pracownik pozostał w firmie […]

Więcej ›
Drzwi zamknięte przy inwentaryzacji

Drzwi zamknięte przy inwentaryzacji

Przedsiębiorcy 27/01/2017 w 19:11 0 komentarzy

Komitet Standardów Rachunkowości opierając się na Ustawie o rachunkowości narzuca warunki przeprowadzania inwentaryzacji. Do głównych zaleceń należy zasada „zamkniętych drzwi”. Reguła „zamkniętych drzwi” oznacza, że podczas dokonywania spisu z natury […]

Więcej ›
Inwentaryzacja z pomocą podmiotu zewnętrznego

Inwentaryzacja z pomocą podmiotu zewnętrznego

Przedsiębiorcy 11/01/2017 w 19:29 0 komentarzy

Chociaż Kierownik jednostki, w której przeprowadzana jest inwentaryzacja, może zlecić jej dokonanie podmiotowi zewnętrznemu, to nadal ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację, a zwłaszcza za stworzenie warunków zezwalających na prawidłowe przeprowadzenie spisu […]

Więcej ›
Niszczenie akt pracowniczych

Niszczenie akt pracowniczych

Przedsiębiorcy 18/12/2016 w 22:34 0 komentarzy

Proponowane przez Mateusza Morawieckiego zmiany dla przedsiębiorców obejmują między innymi skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz możliwość jej prowadzenia w postaci cyfrowej. Ministerstwo rodziny, pracy […]

Więcej ›
Co z ubezpieczeniem zdrowotnym przy zawieszeniu działalności?

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym przy zawieszeniu działalności?

Przedsiębiorcy 28/10/2016 w 20:49 0 komentarzy

Jeżeli przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą, traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych. Co w takim razie z dziećmi zgłoszonymi przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego? Matka samodzielnie wychowująca dzieci prowadzi […]

Więcej ›
Zaliczka na podatek dochodowy od wartości szczepionki

Zaliczka na podatek dochodowy od wartości szczepionki

Przedsiębiorcy 17/10/2016 w 19:55 0 komentarzy

Sezon grypowy za pasem. Wielu pracodawców decyduje się na sfinansowanie dla pracowników kosztów szczepionki. Jest to bardziej opłacalne niż wypłata świadczenia chorobowego. Żadne przepisy nie nakładają na pracodawcę zatrudniającego pracowników […]

Więcej ›
Otrzymaną zaliczkę musisz wykazać, utraconej nie wliczysz w koszty

Otrzymaną zaliczkę musisz wykazać, utraconej nie wliczysz w koszty

Przedsiębiorcy 11/10/2016 w 07:03 0 komentarzy

Co do zasady podmiot zatrzymujący wpłaconą mu zaliczkę, musi ją wykazać jako przychód w podatku dochodowym. Jednak, jeżeli ten sam podmiot poniesie stratę, kiedy sam straci wpłaconą kontrahentowi zaliczkę, nie […]

Więcej ›