Poradniki

Jakie nazwisko dla dziecka?

Jakie nazwisko dla dziecka?

Poradniki 08/02/2017 w 17:18 0 komentarzy

Jeżeli nazwisko noszone przez dziecko jest nazwiskiem ojca, albo zostało utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca, po ponownym zamążpójściu matki nie może ono zostać zmienione na nazwisko nowego […]

Więcej ›
26-12-09: Sheep

Małe przetwórstwo ze wsparciem

Poradniki 05/10/2016 w 18:34 0 komentarzy

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przetwarzania produktów rolnych, obracania nimi lub ich rozwoju. Konieczne jest zarejestrowanie działalności gospodarczej o takim profilu. W ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie […]

Więcej ›
Czy urzędnik może sobie dorabiać?

Czy urzędnik może sobie dorabiać?

Poradniki 29/04/2016 w 19:23 0 komentarzy

Ustawodawca zapewnia polskiemu pracownikowi swobodę zatrudnienia, czyli możliwość podjęcia pracy, gdzie tego zapragnie (o ile ktoś go zatrudni). Wprowadza jednak pewne ograniczenia. Między innymi w stosunku do urzędników samorządowych. Pracownik […]

Więcej ›
ZUS przy zleceniu dla policjanta

ZUS przy zleceniu dla policjanta

Poradniki 01/04/2016 w 17:26 0 komentarzy

Fakt pełnienia służby jako funkcjonariusz policji przy dodatkowym zatrudnieniu na umowę zlecenia nie zwalnia z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ich uiszczanie jest obligatoryjne. Firma zatrudniła w oparciu o […]

Więcej ›
Najemca nie płaci – jak się go pozbyć?

Najemca nie płaci – jak się go pozbyć?

Poradniki 30/03/2016 w 18:49 0 komentarzy

Właściciel mieszkania wynajął je młodym lokatorom na podstawie umowy zawartej na okres dwóch lat. Para jednak nagle przestała płacić. Na dzień obecny zwłoka w płatnościach wynosi dwa miesiące. Co w […]

Więcej ›
Orzeczenie o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego wydane zaocznie

Orzeczenie o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego wydane zaocznie

Poradniki 29/04/2015 w 23:13 0 komentarzy

W przypadku, kiedy stan zdrowia szczególnie utrudnia przemieszczanie się chorego, może on starać się o wydanie orzeczenia w sprawie przyznania dodatku pielęgnacyjnego w trybie zaocznym. Mężczyzna od kilkunastu miesięcy przebywa […]

Więcej ›
Niania w pracy

Niania w pracy

Poradniki 26/04/2015 w 06:53 0 komentarzy

Jeżeli praca na podstawie umowy uaktywniającej jest koleją formą zatrudnienia dla niani, to jej pracodawca nie może liczyć na dofinansowanie dla niej składek z państwowej kasy. Pracownica zatrudniona w przedsiębiorstwie […]

Więcej ›
Zakup nowych technologii, a możliwość odliczeń

Zakup nowych technologii, a możliwość odliczeń

Poradniki 06/03/2015 w 09:41 0 komentarzy

Wydatki poniesione na zakup nowych technologii można odliczyć od podstawy opodatkowania przy rozliczeniu za rok podatkowy, w którym zostały one dokonane. Zakupione nowe technologie powinny być wykorzystane do wytwarzania nowych […]

Więcej ›
Kiedy zgłaszać chęć skorzystania z urlopu rodzicielskiego?

Kiedy zgłaszać chęć skorzystania z urlopu rodzicielskiego?

Poradniki 22/02/2015 w 08:38 0 komentarzy

Rodzic, który pragnie podjąć opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem i chciałby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, powinien złożyć wniosek o jego przyznanie w nakazanym ustawowo terminie. Niezachowanie marginesu czasowego może skutkować odmowną […]

Więcej ›
Nie strasz dłużnika na facebooku

Nie strasz dłużnika na facebooku

Poradniki 31/01/2015 w 07:36 0 komentarzy

Pożyczając pieniądze, nawet bliskiej osobie, zawrzyj umowę na piśmie, jeśli kwota przekracza 500 złotych. Łatwiej potem wyegzekwować jej zwrot. Udzielając pożyczki znajomym często nie decydujemy się na zawarcie pisemnej umowy […]

Więcej ›