Osoby fizyczne

Gmina co 2,5 roku będzie badać sytuację materialną rodzin zajmujących lokale komunalne

Gmina co 2,5 roku będzie badać sytuację materialną rodzin zajmujących lokale komunalne

Osoby fizyczne 15/03/2017 w 21:19 0 komentarzy

Znaczny odsetek lokatorów korzystających z mieszkań komunalnych znajduje się w bardzo dobrej sytuacji materialnej. Tymczasem z górą 165 tysięcy rodzin czeka na lokal. Gminy mają zająć się weryfikacją uprawnień do […]

Więcej ›
Gdy adres jest nieaktualny

Gdy adres jest nieaktualny

Osoby fizyczne 28/02/2017 w 20:05 0 komentarzy

Obowiązujące przepisy zezwalały dotychczas na uznanie przesyłki za dostarczoną w sytuacji, kiedy została ona dwukrotnie awizowana, lecz nie została podjęta przez adresata. Jest to zgodne z zasadami doręczenia zastępczego. Sąd […]

Więcej ›
Zwolnienie od odpowiedzialności przy likwidacji szkody

Zwolnienie od odpowiedzialności przy likwidacji szkody

Osoby fizyczne 27/02/2017 w 19:05 0 komentarzy

Nieruchomości zostały ubezpieczone przez ich zarządcę w zakresie OC. W wyniku awarii instalacji wodnej kilka z nich zostało zalanych. W oparciu o zawartą polisę ubezpieczyciel wypłacił właścicielom określone kwoty. Domagają […]

Więcej ›
Zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

Zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

Osoby fizyczne 07/02/2017 w 20:09 0 komentarzy

Jeżeli świadek zostaje wezwany do złożenia zeznań przed Sądem oddalonym od jego miejsca zamieszkania, może domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z podróżą. Musi je przy tym stosownie udokumentować. […]

Więcej ›
Pożyczka z ZFRON – czy można jej nie zwracać?

Pożyczka z ZFRON – czy można jej nie zwracać?

Osoby fizyczne 18/01/2017 w 18:39 0 komentarzy

W przedsiębiorstwach, gdzie funkcjonuje zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pracownicy mogą skorzystać ze wsparcia na cele związane z rehabilitacją. Zazwyczaj ma ono postać pożyczki bezzwrotnej, lub nieoprocentowanej. Bywa, że także […]

Więcej ›
Kiedy renta rodzinna może być przyznana w oparciu o Ustawę wypadkową?

Kiedy renta rodzinna może być przyznana w oparciu o Ustawę wypadkową?

Osoby fizyczne 09/01/2017 w 17:20 0 komentarzy

Wypadkowa renta rodzinna przyznana członkowi rodziny po śmierci osoby pobierającej rentę wypadkową, z reguły jest korzystniejsza pod względem finansowym od renty rodzinnej przyznanej w takich samych okolicznościach, ale w oparciu […]

Więcej ›
Kiedy do wypadku doszło z winy pracownika

Kiedy do wypadku doszło z winy pracownika

Osoby fizyczne 06/01/2017 w 09:07 0 komentarzy

W trakcie świadczenia pracy pracownik uległ wypadkowi. Na skutek zdarzenia jest niezdolny do pracy. Zespół powypadkowy orzekł jednoznacznie, że do zdarzenia doszło z winy poszkodowanego. Co w takiej sytuacji z […]

Więcej ›
Co grozi za brak zeznania podatkowego?

Co grozi za brak zeznania podatkowego?

Osoby fizyczne 06/11/2016 w 08:35 0 komentarzy

Podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego w związku z pozyskanymi dochodami. Ma na to wskazany przez ustawodawcę czas (w tym roku termin upływał 2 maja 2016), jeśli go nie […]

Więcej ›
Przepisy dotyczące małżonków nie odnoszą się do konkubinatu

Przepisy dotyczące małżonków nie odnoszą się do konkubinatu

Osoby fizyczne 06/04/2016 w 19:47 0 komentarzy

Kobieta dostawała od konkubenta pieniądze na utrzymanie (mieszkali ze wspólnym z synem). Nadwyżkę z otrzymanych kwot postanowiła przeznaczyć na inwestycje będące potencjalnym źródłem ich przyszłego dochodu. Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął […]

Więcej ›
Chorobowe rencisty na zleceniu

Chorobowe rencisty na zleceniu

Osoby fizyczne 28/03/2016 w 17:08 0 komentarzy

„Świeżoupieczony” rencista pobierający od niespełna roku świadczenia rentowe z tytułu częściowej niezdolności do pracy podjął zatrudnienie w firmie oferującej prace na umowę zlecenia. Nie był pewien, czy w przypadku ewentualnej […]

Więcej ›