Nie ma rezerwowej kasy – nie możesz prowadzić sprzedaży w razie awarii

kasaPrzepisy mówią jednoznacznie – nie ma możliwości ucieczki od obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej. Awaria urządzenia nie jest w tym przypadku żadnym usprawiedliwieniem.

W lokalu gastronomicznym prowadzonym przez podatnika uległa uszkodzeniu jedyna kasa fiskalna, jaką posiadał. W związku z tym mężczyzna powinien zaniechać sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych aż do momentu, kiedy urządzenie będzie znowu sprawne. Chyba że posiadałby rezerwową kasę fiskalną, której mógłby użyć w zastępstwie.

Art. 111, ust. 3 Ustawy o VAT narzuca na podatników prowadzących ewidencję obrotu i kwot podatku należnego obowiązek drukowania i wydawania przy każdej przeprowadzonej transakcji sprzedaży paragonu (ewentualnie faktury). Ten sam ustęp wspomina również o możliwości dokonywania sprzedaży w sytuacji, kiedy posiadane urządzenie rejestrujące ulegnie awarii, ale tylko wówczas, jeżeli prowadzenie ewidencji będzie kontynuowane z wykorzystaniem kasy rezerwowej. Należy przez to rozumieć, że jeżeli podatnik nie dysponuje zapasowym urządzeniem, to przez czas, kiedy uszkodzone pozostaje w naprawie, nie powinien w ogóle dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Ustawa o VAT [Dz. U. 2004, nr 54, poz. 535 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 11 / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *