Odliczanie podatku naliczonego przez małego podatnika

calc2Mali podatnicy, którzy rozliczają VAT metodą kasową, mogą odliczyć podatek przy rozliczeniu kwartału, w którym uregulowali płatność za zakupioną usługę, bądź towar. Proporcjonalnie do faktycznie uiszczonej należności.

Ustawa o VAT w art. 86, ust. 10e reguluje zasady odliczania przez małych podatników rozliczających VAT metodą kasową podatku naliczonego. Zgodnie z wytycznymi podatnik taki ma możliwość obniżenia kwoty podatku naliczonego w stosunku do towarów i usług, jakie zostały przez niego nabyte dopiero w momencie rozliczenia za okres, kiedy podatnik uiścił zapłatę za te towary i usługi.

Jeżeli nie opłacił należności w 100 procentach, może dokonać odliczenia proporcjonalnie do części, która została zapłacona. Należy przez to rozumieć, iż podatnik jest uprawniony do odliczenia VAT już za kwartał, w którym opłacił część należności za usługę, czy towar. Jeśliby natomiast nie odliczył podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty (czyli zgodnie z zasadami zawartymi w art. 86, ust. 10e ustawy), może jeszcze dokonać odliczenia przy sporządzaniu rozliczenia za jeden z kolejnych dwóch okresów rozliczeniowych (tak wynika z zapisów w art. 86, ust. 11).

Późniejsze odliczenie jest dopuszczalne jedynie za pośrednictwem korekty deklaracji (zgodnie z art. 86, ust. 13) w terminie do 5 lat licząc od początku roku, w którym podatnik zyskał prawo do odliczenia naliczonego podatku.

Taką interpretacjĘ przepisów popierają Dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy (interpretacja z 25.04.2014r.) i Katowic (interpretacja z 20.06.2014r.). Obaj orzekli, że odliczenie przysługuje w części, w jakiej została uregulowana należność za zakupione towary lub usługi, przy czym za „zapłatę” należy uznać częściowe, bądź całkowite uregulowanie należności.

Orzecznictwo:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dn. 25 kwietnia 2014r., nr ITPP2/443-209/14/AW.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 20 czerwca 2014r., nr IBPP2/443-266/14/WN.

Podstawa prawna; Ustawa o VAT [Dz. U. 2004, nr 54, poz. 535 ze zmianami].

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 27 (1381)/2017.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *