Urlop bezpłatny, a uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów

walletPracodawca wypłacił pracownikowi w lutym bieżącego roku premię za rok 2016. Pracownik przez cały miesiąc był na urlopie bezpłatnym, nie wykonywał więc pracy, mimo to można było uwzględnić w jego przypadku zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dopuszcza się stosowanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli tylko pracownik w konkretnym miesiącu pozyskał przychody wynikające ze stosunku pracy. Nie ma znaczenia, czy praca była przez niego faktycznie wykonywana w danym okresie. Zatem nawet, jeżeli pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, ale otrzymał premię będącą przychodem związanym ze świadczeniem pracy w terminie wcześniejszym, to płatnik przy ustalaniu zaliczki na podatek z tego tytułu może uwzględnić koszty pracownicze, jakie przysługują pracownikowi.

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 19 (1373) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *