Odsetki za zwłokę wliczysz w koszty uzyskania przychodu

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca zapłacił z opóźnieniem należność wskazaną na fakturze wystawionej za zakup towarów, może naliczone mu odsetki za zwłokę zaliczyć do kosztów podatkowych, ale dopiero z chwilą ich faktycznego opłacenia

Nabywca nie opłacił faktury w terminie. Po uiszczeniu należności z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dostawca towarów wystawił mu notę odsetkową i naliczył odsetki za zwłokę.

Przedsiębiorca liczy na to, że wspomniane odsetki będzie mógł rozliczyć w ramach kosztów uzyskania przychodu.

Jest to dopuszczalne na mocy zapisów w art. 23, ust. 1, pkt 32 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie ustawodawca zastrzega, iż ta możliwość dozwolona jest wyłącznie w przypadku i od momentu, gdy odsetki za zwłokę zostaną zapłacone na rzecz podmiotu wystawiającego notę odsetkową.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 19 (1373) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *