Chorobowe przy działalności gospodarczej

chora2Fakt, że cały miesiąc chorowałaś, nie zwalnia Cię z obowiązku opłacenia składek społecznych za okres choroby. Zwolnienie lekarskie niczego nie zmieni.

ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego kobiecie prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą, która cały luty przebywała na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym nie prowadziła działalności. Kobieta nie była pewna, czy w takich okolicznościach musi opłacać za luty składki społeczne.

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie zwalnia automatycznie przedsiębiorcy z obowiązku uiszczenia składek społecznych za okres, kiedy chorował. Może on co prawda zmniejszyć proporcjonalnie najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, w którym chorował (adekwatnie do ilości dni, kiedy nie pracował) lub nie opłacać składek w ogóle, jeżeli niezdolność do pracy miała miejsce cały miesiąc, jednak tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy za czas choroby przedsiębiorca spełnia warunki pozwalające na przyznanie zasiłku chorobowego.

W tym przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych orzekł, iż kobieta nie spełnia warunków do przyznania jej zasiłku chorobowego, więc nawet, mimo że przez cały miesiąc chorowała, co poświadcza zaświadczenie lekarskie, nie może ona pomniejszyć najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne o dni swojej choroby. Powinna zatem opłacić składki za luty.

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 19 (1373) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *