Gdy adres jest nieaktualny

listObowiązujące przepisy zezwalały dotychczas na uznanie przesyłki za dostarczoną w sytuacji, kiedy została ona dwukrotnie awizowana, lecz nie została podjęta przez adresata. Jest to zgodne z zasadami doręczenia zastępczego. Sąd Najwyższy zajął jednak inne stanowisko w tej sprawie, które pozwala uznać doręczenie zastępcze za nieprawidłowe, jeżeli dane adresowe okażą się błędne.

Sąd Najwyższy przyjrzał się problemowi przedstawionemu przez jeden z sądów rejonowych. Odnosił się on do zasady doręczenia opisanej w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 139, par. 1). Ów przepis zakłada, że przesyłkę można uznać za doręczoną, jeżeli nie została ona podjęta przez adresata, ale była dwukrotnie awizowana.

Tymczasem zdarzają się sytuacje, kiedy adresat nie odbiera przesyłki, bo została przesłana na niewłaściwy adres, albo z powodu błędnie wypisanych danych osobowych.

W opinii Sądu Najwyższego niedopuszczalne jest, aby doręczenie zastępcze zostało uznane, jeżeli miała miejsce pomyłka przy adresowaniu. Niezależnie z czyjej winy do niej doszło: sądu, strony, czy innego organu. Postępowanie w sprawach urzędowych powinno być nacechowane szczególną dokładnością, nie ma tu miejsca na podawanie pseudonimów, czy nicków, choćby i pozwalały na zidentyfikowanie adresata. Dane bezwzględnie powinny zawierać aktualne i oficjalne informacje.

 

Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego [Dz. U. 1964, nr 43, poz.296 ze zmianami]

Orzecznictwo: Uchwała SN z 16.02.2017 sygn. akt III CZP 105/16.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Nr 35 (4434) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *