Umowa szkoleniowa – czy warto ją zawierać?

szkoleniePracodawca ponosząc koszty związane z podniesieniem kwalifikacji przez zatrudnionego pracownika powinien liczyć się z tym, że warto zabezpieczyć swoje interesy i zadbać o to, aby wyszkolony pracownik pozostał w firmie i wykorzystał zdobytą wiedzę dla jej pożytku. Służy temu zawarcie tzw. umowy szkoleniowej.

Bywa, że pracodawca wysyła pracownika na płatne szkolenie niezbędne do wykonywania przez niego pracy, albo podnoszące jego kwalifikacje. Zwłaszcza, jeśli wiążą się z tym znaczące koszty, powinien zadbać o interesy firmy i zapewnić sobie zwrot poniesionych kosztów, gdyby pracownik zdecydował się na rozwiązanie stosunku pracy. W tym celu, jeśli pracodawca z własnej woli kieruje pracownika na szkolenie, powinien zawrzeć z nim odpowiednią umowę, która określi wzajemne prawa i zobowiązania obu stron umowy. Kwestię podnoszenia kwalifikacji przez pracownika reguluje Kodeks pracy w art.1031 do 1035 . To jego zapisami należy się kierować sporządzając umowę szkoleniową. Taki dokument zatem powinien zawierać zobowiązanie pracownika odbywającego szkolenie do dalszej pracy w przedsiębiorstwie przez ustalony czas (przykładowo pół roku), a w razie, gdyby stosunek pracy został jednak rozwiązany z jego inicjatywy, powinien się on zobowiązać do zwrotu kosztów szkolenia.

Nie wolno wymagać od pracownika zwrotu poniesionych kosztów szkolenia, jeżeli pracodawca nie przewidział wcześniej możliwości takiego rozwoju sytuacji i nie zawarł umowy szkoleniowej przed pokryciem kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika.

Z drugiej strony, jeżeli pracodawcy nie zależy na tym, aby pracownika przywiązać do przedsiębiorstwa, nie ma potrzeby, aby zawierał umowę szkoleniową z pracownikiem wysyłanym na płatne szkolenie.

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 94 (1344) / 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *