Koniec z anonimowością

maskaDotąd ZUS i administracja podatkowa przekazywały sobie nawzajem zbiory informacji w postaci zanonimizowanych pakietów, bądź danych statystycznych. Od listopada 2016 roku mogą się wymieniać danymi o konkretnych osobach.

Fiskus i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą aktualnie wymieniać się danymi dotyczącymi konkretnych płatników i ubezpieczonych będących jednocześnie podatnikami (płatnikami podatków). Zestaw informacji podlegających wymianie jest dość rozległy. Dotyczą one danych adresowych, źródła i wysokości przychodów, stosowanej formy opodatkowania, kwoty podatku należnego, podatku do zapłaty, kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Przekazywane mogą być także dane odnośnie ustalonego prawa do emerytury, kodu tytułu ubezpieczenia, podstawy wymiaru, jak i wysokości składek. Przepływ informacji dotyczyć ma nie tylko samego ubezpieczonego, ale i osób zgłaszanych przez niego do ubezpieczenia (stopień pokrewieństwa, czy powinowactwa), jak również płatników składek (data powstania obowiązku opłacania składek, liczba ubezpieczonych, kwota składek na Fundusz Pracy). Przekazywane mogą być także dane o uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w oparciu o odrębne przepisy (np.: wysokość świadczenia).

Dzięki wzajemnemu przepływowi danych informacje posiadane przez obie te instytucje będą należycie skorelowane.

Kiedy dozwolona jest wymiana wspomnianych informacji? Bardzo ogólnie określone są takie wypadki. Może to mieć miejsce przy przygotowywaniu analiz i prognoz oraz weryfikowaniu danych posiadanych przez obie te instytucje.

Podstawa prawna:

Ustawa o zmianie Ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych [Dz. U. 2016, poz. 1810]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 94 (1344) / 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *