Inwentaryzacja z pomocą podmiotu zewnętrznego

inwentChociaż Kierownik jednostki, w której przeprowadzana jest inwentaryzacja, może zlecić jej dokonanie podmiotowi zewnętrznemu, to nadal ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację, a zwłaszcza za stworzenie warunków zezwalających na prawidłowe przeprowadzenie spisu i rozliczenie jego wyników.

W gestii Kierownika leży zlecenie przeprowadzenia spisu z natury zapasów posiadanych przez przedsiębiorstwo. Taka możliwość istnieje w ramach tzw. outsourcingu.

Charakter umowy zawieranej w takich okolicznościach określony został przez Komitet Standardów Rachunkowości. Zgodnie z jego zaleceniami inwentaryzacja poprzez spis z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów powinna przebiegać w oparciu o umowę o przeprowadzenie inwentaryzacji określającą przynajmniej wymagania odnośnie jej zakresu, przedmiotu, daty spisu, daty rozpoczęcia i zakończenia czynności spisowych oraz sposobu przedstawienia efektów spisu.

Umowa może też w sposób rozbudowany opisywać obszar inwentaryzacji, na przykład precyzując jak jednostka powinna uporządkować zapasy i dokumentację (bądź jej wzory) przed spisem, jak należy wydzielić i oznakować pole spisowe.

W treści umowy mogą też znaleźć się informacje odnośnie technik przeprowadzania czynności spisowych, a także ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

Z drugiej strony umowa może być w swym zakresie okrojona wyłącznie do czynności spisowych oraz dokumentowania ich wyników.

Jeżeli ma miejsce sytuacja, że spis z natury wykonuje w ramach outsourcingu biuro rachunkowe, które jednocześnie prowadzi księgi rachunkowe jednostki, należy wykluczyć możliwość, by czynności spisowe były wykonywane przez osoby, które normalnie są bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie tych ksiąg – a zwłaszcza, żeby nie były im znane dane na temat systemu ewidencyjnego liczonych zapasów.

Do obowiązków jednostki zlecającej przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury należy powołanie komisji inwentaryzacyjnej lub komisarza spisowego oraz nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji. Ma to zapobiec ewentualnej nierzetelności oraz pozwala na odbiór wyników przeprowadzanego spisu.

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 85 (1335) / 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *