Godzinowa czy dzienna forma opieki nad dzieckiem?

dzieckoUstawodawca przewidział dla pracownika możliwość wyboru dziennej, lub godzinowej formy zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem do lat 14-tu. Zadeklarowana opcja jest wiążąca na czas trwania roku kalendarzowego.

Zgodnie z zapisem art.188 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem mającym nie więcej niż 14 lat. Dopuszczalne są dwie formy rozliczania przysługującego czasu: godzinowa (wtedy jest to 16 godzin na dany rok) i dzienna (czyli 2 dniówki, niezależnie, czy pracownika obowiązuje 8-godzinny, czy 12-godzinny system pracy).

O tym, jaki sposób rozliczania zwolnienia będzie obowiązywał pracownika w danym roku, decyduje jego pisemny wniosek złożony w tej sprawie w danym roku. Jeśli będzie np. godzinowy, to taki ma zostać już cały rok kalendarzowy. Niedopuszczalne są żadne zmiany.

Przykładowo, jeśli pracownik składający wniosek o zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem po raz pierwszy w lutym danego roku napisze, iż żąda 6 godzin opieki, następnym razem będzie mógł wnioskować o przydzielenie mu zwolnienia wyłącznie w systemie godzinowym. Z posiadanej puli zostanie mu wówczas jeszcze 10 godzin.

Gdyby natomiast za pierwszym razem skorzystał z formy dziennej i wziął 1 dzień zwolnienia, pozostałby mu jeszcze 1 dzień opieki. Jest to szczególnie korzystne przy systemach pracy, które dopuszczają wydłużenie dobowego wymiaru pracy (system równoważny), gdzie dzień pracy trwa 12 godzin. Wybierając system dzienny zyskuje więc nie 16, ale 24 godziny zwolnienia.

Należy zwrócić uwagę na szczególną sytuację osób pracujących w niepełnym wymiarze. Zwolnienie trzeba wówczas obliczyć proporcjonalnie do posiadanego w umowie etatu. Przy czym niepełne godziny zaokrągla się w górę do pełnych godzin.

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 94 (1344) / 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *