Drzwi zamknięte przy inwentaryzacji

magazynKomitet Standardów Rachunkowości opierając się na Ustawie o rachunkowości narzuca warunki przeprowadzania inwentaryzacji. Do głównych zaleceń należy zasada „zamkniętych drzwi”.

Reguła „zamkniętych drzwi” oznacza, że podczas dokonywania spisu z natury nie dokonuje się obrotu magazynowego, to jest, nie mają miejsca ani przychody, ani rozchody składowanych zapasów. Zdarza się jednak, że jednostka przeprowadzająca inwentaryzację nie ma możliwości całkowitego zawieszenia swej działalności (niektórzy dokonują spisu w godzinach nocnych, albo w dni z reguły wolne od pracy) i wtedy nie pozostaje nic innego, jak ograniczyć ruchy magazynowe do minimum. Można tego dokonać poprzez utworzenie osobnego magazynu o charakterze tymczasowym, pobranie zawczasu takich składników, które mogą być potrzebne dla celów prowadzonej działalności, a także dopuszczenie ewentualności wydania magazynowego – oczywiście za porozumieniem z zespołem spisowym.

Składniki zapasów składowane w magazynie tymczasowym po zakończeniu spisu należy przenieść na ich normalne miejsce przechowywania odnotowując ewentualne przychody i rozchody w ewidencji księgowej zapasów.

Jeżeli podczas trwania inwentaryzacji ma miejsce wydanie magazynowe (uzgodnione z zespołem spisowym) należy sporządzić odpowiednio oznakowane dowody dokumentujące, czy rozchód miał miejsce przed dokonaniem spisu, czy też po nim. Zespół spisowy jednocześnie odnotowuje w arkuszu spisowym informację na ten temat załączając dodatkowo kopię dowodu rozchodu.

Podstawa prawna:

Ustawa o rachunkowości

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 94 (1344) / 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *