Podatek przy zastępstwie

księgowaNie ma znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest na zastępstwo, czy na zwykłych warunkach. Ze względów podatkowych tacy pracownicy traktowani są tak samo.

Art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazuje, że osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę na zwykłych zasadach, jak i obejmujące stanowisko na czas określony w ramach zastępstwa pracownika przez dłuższy czas nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych (np.: urlop macierzyński) podlegają takim samym obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Identycznie rzecz się ma z dochodami pracownika – w obu przypadkach należy je tak samo opodatkować, a pracodawca zarówno wypłacone wynagrodzenie, jak i naliczane od niego składki ubezpieczeń zalicza do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)

Źródło: Gazeta Podatkowa, nr 100 (1245)/2015.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *