Tagi: "spis z natury"

Drzwi zamknięte przy inwentaryzacji

Drzwi zamknięte przy inwentaryzacji

Przedsiębiorcy 27/01/2017 w 19:11 0 komentarzy

Komitet Standardów Rachunkowości opierając się na Ustawie o rachunkowości narzuca warunki przeprowadzania inwentaryzacji. Do głównych zaleceń należy zasada „zamkniętych drzwi”. Reguła „zamkniętych drzwi” oznacza, że podczas dokonywania spisu z natury […]

Więcej ›
Inwentaryzacja z pomocą podmiotu zewnętrznego

Inwentaryzacja z pomocą podmiotu zewnętrznego

Przedsiębiorcy 11/01/2017 w 19:29 0 komentarzy

Chociaż Kierownik jednostki, w której przeprowadzana jest inwentaryzacja, może zlecić jej dokonanie podmiotowi zewnętrznemu, to nadal ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację, a zwłaszcza za stworzenie warunków zezwalających na prawidłowe przeprowadzenie spisu […]

Więcej ›
Wypełnianie arkusza spisowego

Wypełnianie arkusza spisowego

Poradniki 25/04/2014 w 21:22 0 komentarzy

Arkusz spisowy jest dokumentem księgowym potwierdzającym prawidłowość prowadzonej inwentaryzacji. Musi on być w należyty sposób wypełniony i podpisany przez uprawnione do tego osoby. Prawidłowo skonstruowany arkusz spisowy powinien zawierać kilka […]

Więcej ›