Unia Europejska

Sprzęt medyczny z zaniżonym VAT-em – ostra reakcja Komisji Europejskiej

Sprzęt medyczny z zaniżonym VAT-em – ostra reakcja Komisji Europejskiej

Unia Europejska 30/09/2013 w 15:40 0 komentarzy

Polska została wezwana przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Komisja Europejska zarzuca nam, że stosujemy zaniżone stawki VAT na towary przeznaczone do celów bezpieczeństwa p/poż., sprzęt medyczny i nielecznicze produkty farmaceutyczne. Emer […]

Więcej ›
Nowe zasady wymiany informacji o podatnikach

Nowe zasady wymiany informacji o podatnikach

Unia Europejska 25/09/2013 w 14:48 0 komentarzy

Zmieniają się reguły wzajemnej wymiany informacji o podatnikach między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Reguluje je podpisana przez prezydenta Polski 16 września bieżącego roku ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa […]

Więcej ›
VAT-REF do 30 września

VAT-REF do 30 września

Unia Europejska 16/09/2013 w 14:27 0 komentarzy

Do końca miesiąca trwa termin przyjmowania wniosków o zwrot podatku zapłaconego za granicą. Starać się o niego mogą osoby, które zapłaciły podatek w kraju, w którym nie wykonywały czynności opodatkowanych […]

Więcej ›
O podatkach na G20

O podatkach na G20

Unia Europejska 06/09/2013 w 09:18 0 komentarzy

W dniach 5-6 września w Petersburgu odbywa się szczyt G20, czyli 19 państw o najlepszych na świecie wskaźnikach gospodarczych oraz Unii Europejskiej. Oprócz szczególnie ważnego tematu, który stanowi sytuacja w […]

Więcej ›
Prawo unijne a Konstytucja RP

Prawo unijne a Konstytucja RP

Wejście Polski do Unii Europejskiej przyniosło ze sobą wiele poważnych zmian w polskim systemie prawnym, z którymi jak najszybciej należało się zmierzyć.  Wszystko zaczęło się od  podjęcia decyzji ramowej przez […]

Więcej ›
Opodatkowanie w Unii

Opodatkowanie w Unii

Unia Europejska 22/08/2013 w 08:48 0 komentarzy

Nie istnieją unijne przepisy regulujące sposób opodatkowania dochodów obywateli UE mieszkających i pracujących w innym kraju Unii. Istnieją tylko przepisy krajowe i umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarte między […]

Więcej ›