Przedsiębiorcy

ZUS, a wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o.

ZUS, a wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o.

Przedsiębiorcy 17/03/2015 w 20:20 0 komentarzy

Wspólnicy wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mogą się jednak zgłosić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Ustawa o systemie ubezpieczeń […]

Więcej ›
Korekta pomyłkowo zawyżonej pensji wymaga zgody pracownika na piśmie

Korekta pomyłkowo zawyżonej pensji wymaga zgody pracownika na piśmie

Przedsiębiorcy 14/03/2015 w 18:15 0 komentarzy

W sytuacji, kiedy zakład pracy pomyłkowo wypłacił pracownikowi zbyt wysokie wynagrodzenie, do odliczenia nadwyżki przy kolejnej wypłacie wymagana jest pisemna zgoda pracownika. Kodeks pracy nie pozostawia wątpliwości co do postępowania […]

Więcej ›
Nie będzie obowiązkowych opłat targowych

Nie będzie obowiązkowych opłat targowych

Przedsiębiorcy 26/02/2015 w 17:14 0 komentarzy

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk 2656) zakłada, że opłata targowa będzie jedynie fakultatywna. Gminy będą mogły (a już nie musiały) […]

Więcej ›
Auto w garażu pracownika, VAT odliczony w całości

Auto w garażu pracownika, VAT odliczony w całości

Przedsiębiorcy 25/02/2015 w 21:21 0 komentarzy

Wykorzystywanie samochodów służbowych w celach prywatnych wyklucza możliwość odliczania 100%. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zezwolił jednak na parkowanie takich pojazdów w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika. Firma prowadząca działalność związaną […]

Więcej ›
Branża fryzjerska – prawidłowe nazewnictwo na paragonach

Branża fryzjerska – prawidłowe nazewnictwo na paragonach

Przedsiębiorcy 08/02/2015 w 22:17 0 komentarzy

Z dniem 1 marca 2015 roku w każdym zakładzie fryzjerskim obowiązkowym elementem wyposażenia będzie kasa fiskalna. Do tego czasu fryzjerzy powinni dopracować nazewnictwo towarów i usług, które znajdzie się na […]

Więcej ›
Więcej możliwości co do określenia momentu powstania przychodu

Więcej możliwości co do określenia momentu powstania przychodu

Przedsiębiorcy 19/01/2015 w 20:17 0 komentarzy

Wprawdzie zasady ogólne nie przewidują uznania dnia, w którym pobrano wpłatę zaliczki (przed dostarczeniem towaru, lub świadczeniem usługi, które mają mieć miejsce w kolejnych okresach sprawozdawczych) za moment powstania przychodu, […]

Więcej ›
Auto użytkowane przez osobę niebędącą pracownikiem firmy, a wydatki i tak można wliczyć w koszty

Auto użytkowane przez osobę niebędącą pracownikiem firmy, a wydatki i tak można wliczyć w koszty

Przedsiębiorcy 08/01/2015 w 21:40 0 komentarzy

Nawet jeśli kierowca obsługujący samochód wliczony do środków trwałych nie jest pracownikiem firmy, wydatki związane z jego użytkowaniem można ująć w kosztach. O ile niosą ze sobą zyski dla przedsiębiorstwa. […]

Więcej ›
Anulowanie faktury

Anulowanie faktury

Przedsiębiorcy 26/12/2014 w 12:00 0 komentarzy

Istnieją pewne okoliczności, które usprawiedliwiają anulowanie wydanej z towarem faktury. Muszą jednak zostać spełnione określone warunki, ażeby sprzedawca mógł przeprowadzić taką czynność. Firma wysyłkowa w ramach promocji wysyłała wybranym klientom […]

Więcej ›
Zmiany dla punktów złomowania pojazdów

Zmiany dla punktów złomowania pojazdów

Przedsiębiorcy 09/12/2014 w 22:52 0 komentarzy

Oszukiwanie przy demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie popłaci. Za wydanie fałszywego zaświadczenia o złomowaniu pojazdu można będzie stracić pozwolenie na prowadzenie działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Trwają prace nad […]

Więcej ›
Okres wypowiedzenia przy umowie o świadczenie usług

Okres wypowiedzenia przy umowie o świadczenie usług

Przedsiębiorcy 06/12/2014 w 08:01 0 komentarzy

Przy nawiązaniu współpracy w oparciu o umowę o świadczenie usług zleceniobiorca jest w zdecydowanie gorszym położeniu, niż w przypadku, kiedy wykonywałby te same czynności będąc zatrudnionym na podstawie umowy o […]

Więcej ›