Poradniki

Wpadka pracownika, koszty naprawy i VAT

Wpadka pracownika, koszty naprawy i VAT

Poradniki 04/01/2015 w 20:00 0 komentarzy

Jeżeli pracownik podczas wykonywania czynności służbowych u klienta wyrządzi szkodę w jego mieniu, a firma zostanie zobligowania do pokrycia kosztów naprawy, nie powstanie u niej z tego tytułu obowiązek odprowadzenia […]

Więcej ›
Koszty na szkolenie policjantów można zaliczyć do wydatków strukturalnych

Koszty na szkolenie policjantów można zaliczyć do wydatków strukturalnych

Poradniki 30/11/2014 w 09:01 0 komentarzy

Jeśli wydatki zostały poniesione w związku z nieobowiązkowym nabywaniem, bądź utrwalaniem posiadanej wiedzy, albo szkoleniem związanym z realizacją zadania polegającego na tworzeniu systemów z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych, to mogą zostać […]

Więcej ›
Wypełnianie arkusza spisowego

Wypełnianie arkusza spisowego

Poradniki 25/04/2014 w 21:22 0 komentarzy

Arkusz spisowy jest dokumentem księgowym potwierdzającym prawidłowość prowadzonej inwentaryzacji. Musi on być w należyty sposób wypełniony i podpisany przez uprawnione do tego osoby. Prawidłowo skonstruowany arkusz spisowy powinien zawierać kilka […]

Więcej ›
Co z VATem przy zmianie przeznaczenia budynku?

Co z VATem przy zmianie przeznaczenia budynku?

Poradniki 17/03/2014 w 06:23 0 komentarzy

Wobec budynków mieszkalnych stosowana jest preferencyjna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8 %, w przypadku budynków użytkowych jest to już 23%. W razie zmiany  przeznaczenia budynku podczas […]

Więcej ›
Pracownica będąca na urlopie rodzicielskim może go łączyć z pracą

Pracownica będąca na urlopie rodzicielskim może go łączyć z pracą

Poradniki 16/03/2014 w 07:31 0 komentarzy

Jeżeli kobieta wykorzysta zarówno podstawowy, jak i dodatkowy urlop macierzyński (a jest zatrudniona na cały etat) może wystąpić o urlop rodzicielski połączony z wykonywaniem pracy w maksymalnie połowie wymiaru czasu […]

Więcej ›
Świadectwo pracy – bez łaski

Świadectwo pracy – bez łaski

Poradniki 09/02/2014 w 07:44 0 komentarzy

Wydanie świadectwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Istnieje on na mocy prawa, toteż pracownik nie musi wnioskować do pracodawcy o jego wydanie. Świadectwo pracy to dokument otrzymywany przez pracownika po rozwiązaniu, […]

Więcej ›
Jak renta strukturalna i własny biznes, to nie KRUS

Jak renta strukturalna i własny biznes, to nie KRUS

Poradniki 30/01/2014 w 19:04 0 komentarzy

Jeżeli rolnik prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie pobiera rentę unijną, nie może się ubezpieczać w KRUSie. Podatnik założył przedsiębiorstwo w 1984 roku. Został wówczas objęty przez ZUS ubezpieczeniem społecznym. Kiedy […]

Więcej ›
Dług otrzymany w spadku

Dług otrzymany w spadku

Poradniki 29/01/2014 w 08:31 0 komentarzy

Przyjmując spadek należy brać pod uwagę możliwość, że wraz z dobrodziejstwami materialnymi spadku dziedziczyć można również zadłużenie spadkodawcy. Szczególną sytuacją jest przypadek, kiedy spadkobiercą długu jest dziecko. Znając sytuację majątkową […]

Więcej ›
Renta po zmarłym małżonku. Także mimo rozwodu.

Renta po zmarłym małżonku. Także mimo rozwodu.

Poradniki 04/01/2014 w 07:58 0 komentarzy

Rozwiedzeni mogą otrzymywać rentę  rodzinną po zmarłym małżonku, o ile na mocy orzeczenia sądu, bądź ugody sądowej mają prawo do alimentów ze strony zmarłego. Warunkiem przyznania renty wdowie jest ukończenie […]

Więcej ›
Kontrola podatkowa to nie koniec świata

Kontrola podatkowa to nie koniec świata

Poradniki 14/12/2013 w 10:01 0 komentarzy

Wielu przedsiębiorców boi się jak ognia kontroli podatkowej nawet, jeśli umyślnie nie zawiniło prowadząc rozliczenia podatkowe. Tymczasem kontrolę da się przetrwać, trzeba się tylko do niej odpowiednio przygotować. Czasu powinno […]

Więcej ›