Osoby fizyczne

Zachowek, a termin przedawnienia

Zachowek, a termin przedawnienia

Osoby fizyczne 24/03/2016 w 06:03 0 komentarzy

Co robić, kiedy jedno z rodzeństwa zostanie pominięte w testamencie zmarłego rodzica? Czy w związku z zachowkiem istnieje termin przedawnienia? Kobieta, w przeciwieństwie do pozostałego rodzeństwa, nie została nie została […]

Więcej ›
Pracujący emeryt

Pracujący emeryt

Osoby fizyczne 21/02/2016 w 07:23 0 komentarzy

Osoba pobierająca świadczenia z tytułu emerytury częściowej może jednocześnie pracować. Zezwalają na to zapisy ustawy. Korzystanie ze świadczenia w postaci emerytury częściowej, zwanej też emeryturą połówkową (ponieważ jej wysokość stanowi […]

Więcej ›
Kiedy z zasiłku dla bezrobotnych można przejść na zasiłek przedemerytalny?

Kiedy z zasiłku dla bezrobotnych można przejść na zasiłek przedemerytalny?

Osoby fizyczne 20/02/2016 w 11:46 0 komentarzy

Jeżeli świadczenie pracy ustało z winy pracodawcy, a pracownik posiada długoletni staż i odpowiedni wiek, może starać się w sprzyjających okolicznościach o zasiłek przedemerytalny. Wieloletni okres zatrudnienia (minimum 35 lat) […]

Więcej ›
Można łączyć prace na różnych stanowiskach, byle % etatu się zgadzał

Można łączyć prace na różnych stanowiskach, byle % etatu się zgadzał

Osoby fizyczne 17/01/2016 w 09:57 0 komentarzy

Karta nauczyciela precyzuje warunki, jakie muszą być spełnione, aby nauczyciel kończąc staż, mógł pozyskać awans zawodowy. Podstawą jest posiadanie stosownych wymagań kwalifikacyjnych, przez które należy rozumieć wykształcenie wyższe o odpowiednim […]

Więcej ›
Wychowawczy po zmianie pracodawcy

Wychowawczy po zmianie pracodawcy

Osoby fizyczne 08/01/2016 w 18:56 0 komentarzy

Pracownica może przerwać urlop wychowawczy, ażeby zatrudnić się w nowym przedsiębiorstwie. Jednocześnie pozostałą jej część urlopu nadal może wykorzystać. Kodeks pracy w art. 1863 zezwala na zrezygnowanie z urlopu wychowawczego. […]

Więcej ›
Podatek przy zastępstwie

Podatek przy zastępstwie

Osoby fizyczne 28/12/2015 w 20:02 0 komentarzy

Nie ma znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest na zastępstwo, czy na zwykłych warunkach. Ze względów podatkowych tacy pracownicy traktowani są tak samo. Art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób […]

Więcej ›
Świadczenie chorobowe po zmianie etatu

Świadczenie chorobowe po zmianie etatu

Osoby fizyczne 20/12/2015 w 09:54 0 komentarzy

Przy określaniu wysokości zasiłku chorobowego bierze się pod uwagę wynagrodzenie otrzymywane w trakcie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego doszło do powstania niezdolności do pracy. Zazwyczaj jest nią przeciętne miesięczne […]

Więcej ›
Czy macocha przedsiębiorcy może pozyskać zasiłek macierzyński?

Czy macocha przedsiębiorcy może pozyskać zasiłek macierzyński?

Osoby fizyczne 08/12/2015 w 18:56 0 komentarzy

Niezależnie od tego, czy zawarta została umowa o pracę, czy też nie, członkowie najbliższej rodziny współpracujący z osobą prowadzącą działalność gospodarczą mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem jest pozostawanie we […]

Więcej ›
Z rodziną lepiej na zdjęciach, a po pożyczkę do banku

Z rodziną lepiej na zdjęciach, a po pożyczkę do banku

Osoby fizyczne 29/11/2015 w 14:38 0 komentarzy

Jeżeli podatnik zaciągnie kredyt na cele mieszkaniowe w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub banku, przysługuje mu ulga mieszkaniowa. Kiedy jednak pożyczy pieniądze od kogoś z rodziny, nie może skorzystać z tej […]

Więcej ›
Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Osoby fizyczne 14/04/2015 w 15:30 0 komentarzy

Kończy się czas obowiązywania zasady dziedziczenia z odpowiedzialnością nieograniczoną. Nowelizowany Kodeks cywilny wprowadzi dziedziczenie związane z ponoszeniem odpowiedzialności za długi zmarłego tylko do kwoty stanowiącej wartość otrzymanego majątku. Dzisiaj sytuacja […]

Więcej ›