Uprawnienia i obowiązki podatnika

Prawa autorskie rzeczoznawcy

Prawa autorskie rzeczoznawcy

W odniesieniu do honorarium rzeczoznawcy majątkowego znajdują zastosowanie przepisy prawa autorskiego. Może on więc stosować 50 procentowe koszty uzyskania przychodów. Z wnioskiem o indywidualną interpretację zwrócił się do izby skarbowej […]

Więcej ›
Zwrot podatku nie do zajęcia przez komornika

Zwrot podatku nie do zajęcia przez komornika

Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł, że urząd skarbowy nie ma prawa przekazać nadpłaconego przez dłużnika podatku komornikowi sądowemu. Postępowanie cywilne nie ma tu pierszeństwa. Kobieta składała za 2009 rok zeznanie podatkowe […]

Więcej ›
Przy pożyczce nie licz na przedawnienie

Przy pożyczce nie licz na przedawnienie

Nawet, jeżeli zaciągnięcie kredytu wyjdzie na jaw po latach, trzeba od niego zapłacić podatek. Ale nie wystarczy już podstawowe 2 procent. Należy się karnych 20. Podatnik, który pozyskał pieniądze w […]

Więcej ›
Kredyt męża to cudzy cel mieszkaniowy

Kredyt męża to cudzy cel mieszkaniowy

Kobieta spłaciła pożyczkę, którą zaciągnął jej małżonek jeszcze przed ślubem na zakup własnego mieszkania. Pieniądze na ten cel zyskała sprzedając własny lokal. Nie może jednak skorzystać z ulgi mieszkaniowej, gdyż […]

Więcej ›
Zwolnienie przez zasiedzenie

Zwolnienie przez zasiedzenie

Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia może oznaczać zwolnienie z podatku. Tak uznał Najwyższy Sąd Administracyjny. Podatniczka, która nabyła przez zasiedzenie nieruchomość (połowa udziału w działce z domem) należącą wcześniej do […]

Więcej ›
Podatki i opłaty lokalne, a ustawowe zwolnienia

Podatki i opłaty lokalne, a ustawowe zwolnienia

Zwolnienie z podatku jednego ze współwłaścicieli nie oznacza przerzucenia ciężaru finansowego daniny na pozostałych współwłaścicieli. Gmina w okolicach Rzeszowa przesłała decyzję dotyczącą zapłaty podatku od nieruchomości na ręce spółki. Firma […]

Więcej ›
Badania psychologiczne kierowców i operatorów niektórych maszyn – z VATem

Badania psychologiczne kierowców i operatorów niektórych maszyn – z VATem

Badania psychologiczne nawet, jeżeli wchodzą w pakiet czynności związanych z badaniem wstępnym, okresowym, czy kontrolnym dla operatorów wybranych maszyn oraz kierowców nie mogą być traktowane jako usługa medyczna. Trzeba od […]

Więcej ›
Ostatni dzwonek na zapłatę podatku od nieruchomości

Ostatni dzwonek na zapłatę podatku od nieruchomości

15 marca upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości. Muszą o tym pamiętać  wszyscy oprócz podatników, którym gmina nie dostarczyła decyzji na czas. Podatek od nieruchomości należy uiszczać w […]

Więcej ›
Od podatku od spadku nie uciekniesz nawet po okresie przedawnienia

Od podatku od spadku nie uciekniesz nawet po okresie przedawnienia

Również w sytuacji, kiedy zobowiązanie podatkowe odnośnie otrzymanego spadku się przedawniło, podatnik może zostać zmuszony do zapłacenia daniny – wystarczy, że obowiązek podatkowy zostanie odnowiony poprzez  potwierdzenie nabycia spadku przez […]

Więcej ›
Kto nie może liczyć na zasiłek chorobowy?

Kto nie może liczyć na zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące osobie ubezpieczonej, która stała się czasowo niezdolna do pracy w skutek choroby, bądź wypadku. Są jednak osoby, które mimo ubezpieczenia nie dostaną zasiłku. Zasiłek chorobowy […]

Więcej ›