Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

  Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Podatki stanowią główne źródło dochodów państwa oraz umożliwiają finansowanie jego działalności. Mówiąc najogólniej, dzięki podatkom państwo np. […]

Więcej ›

PIT – informacje podstawowe

PIT 02/09/2013 w 07:40 0 komentarzy

PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych1) (skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych). PIT to podatek bezpośredni, płacony przez osoby […]

Więcej ›

Limity w działalności gospodarczej – 2013 r.

Górny limit przychodów za rok 2012 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2013 r. * 150 000 euro 615 300 zł Górny limit przychodów za rok 2012 pozwalający na kwartalne […]

Więcej ›