Stawki podatkowe

Stawki podatkowe

Stawki podatkowe 05/09/2013 w 14:23 0 komentarzy

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwaną dalej „ustawą”) podatek, z zastrzeżeniem art. 21 i 22 ustawy, wynosi 19% podstawy opodatkowania […]

Więcej ›