Zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

moneyJeżeli świadek zostaje wezwany do złożenia zeznań przed Sądem oddalonym od jego miejsca zamieszkania, może domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z podróżą. Musi je przy tym stosownie udokumentować.

Choć zwrot kosztów dojazdu przysługuje świadkowi przybywającemu do Sądu celem złożenia zeznań, nie może się on domagać pieniędzy w sposób nieograniczony. Wszystko w granicach rozsądku, adekwatnie do rzeczywiście poniesionych wydatków, ale też zgodnie z wytycznymi narzuconymi przez Kodeks postępowania karnego w art. 618a, par. 1. Wspomina on o okolicznościach związanych z przejazdem świadka z miejsca jego zamieszkania do miejsca, w którym wykonywane są czynności postępowania – czyli nie tylko na rozprawę sądową, ale także na wcześniejsze wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (np. prokuratury prowadzącej śledztwo).

O tym, jaki będzie zwrot, decyduje wysokość faktycznie poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów. Zarówno związanych z przejazdem własnym samochodem, jak i innym środkiem transportu. Przy czym zgodnie z zapisami Ustawy przewiduje się maksymalną wysokość zwrotu. Stanowi ona równowartość wysokości kosztów przysługujących pracownikowi państwowej bądź samorządowej jednostki budżetowej z tytułu podróży służbowej odbywanej na terenie kraju. Aktualną wysokość takich kosztów określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Na podstawie tych samych regulacji świadek może ubiegać się także o zwrot kosztów noclegu i utrzymania w miejscu wykonywania czynności postępowania.

Od kogo świadek może domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdem, czy noclegiem wymaganymi ze względu na czynności postępowania? Od oskarżonego, czy Sądu?

To na Sądzie spoczywa obowiązek uregulowania należności.

Podstawa prawna:

Kodeks postępowania karnego [Dz. U. 2016, poz. 1749]

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej [Dz. U. 2013, poz.167 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 99 (1349) / 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *