Korekta akt osobowych

korektaUstawodawca nie precyzuje, w jaki dokładnie sposób należy po usunięciu wpisu o upomnieniu skorygować akta osobowe pracownika. Jak należy do tego podejść od strony technicznej?

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową w postaci upomnienia. W razie popełnienia czynu uznawanego za naganny zostaje ona wpisana do akt osobowych. Jednak, jeżeli pracownik przepracuje 12 miesięcy w sposób nienaganny, karę ową uważa się za niebyłą i wpis o niej należy usunąć definitywnie z jego dokumentacji. Nie może po niej zostać ślad w postaci nieprawidłowej numeracji, ani tym bardziej wpis w wykazie dokumentów zawartych w aktach osobowych.

Akta osobowe powinny być prowadzone w taki sposób, że kolejne dokumenty są posegregowane z uwzględnieniem chronologii, a każdy z dokumentów ma numerację adekwatną do kolejności, w jakiej został dołożony do akt. Jeżeli, któraś z pozycji, np.: wpis o karze porządkowej, zostaje usunięta, to z wykazu powinien być usunięty także wpis o niej, a kolejne dokumenty powinny mieć zmienioną numerację, aby faktycznie nie pozostał ślad po istnieniu takiego dokumentu. Nie wystarczy, że w spisie treści zostanie skreślona informacja o nałożeniu na pracownika upomnienia.

Podstawa prawna:

Kodeks pracy [Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141]

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [Dz. U.1996, nr 62, poz.286 ze zmianami].

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 79(1329)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *