Kiedy renta rodzinna może być przyznana w oparciu o Ustawę wypadkową?

rentaWypadkowa renta rodzinna przyznana członkowi rodziny po śmierci osoby pobierającej rentę wypadkową, z reguły jest korzystniejsza pod względem finansowym od renty rodzinnej przyznanej w takich samych okolicznościach, ale w oparciu o przepisy Ustawy emerytalnej. W jakiej sytuacji możliwe jest więc skorzystanie z bardziej atrakcyjnego świadczenia?

Przyznanie renty rodzinnej wypadkowej dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku, kiedy śmierć osoby bliskiej nastąpiła w niezaprzeczalnym związku z wypadkiem przy pracy (lub chorobą zawodową) z powodu którego zmarły pobierał rentę wypadkową. Tak wynika z zapisów w art.17, ust.5-6 Ustawy wypadkowej. Jeśli zatem organ rentowy ustali, że zgon faktycznie miał związek z przyczyną doznanego uszczerbku na zdrowiu, to członek rodziny może ubiegać się o wypadkową rentę rodzinną. Dla jednej osoby uprawnionej renta w takich okolicznościach wynosi 85% kwoty świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu.

Jeżeli natomiast nie można udowodnić, że śmierć miała związek z wypadkiem przy pracy, który przyczynił się do niezdolności do pracy, z tytułu której zmarły otrzymywał rentę wypadkową, to członkowie rodziny będą mogli ubiegać się o rentę rodzinną, ale w oparciu o ustawę emerytalną.

Podstawa prawna: Ustawa wypadkowa (Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) [Dz. U. 1975 nr 20 poz. 105]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 79 (1329)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *