Archiwum Styczeń, 2017

Godzinowa czy dzienna forma opieki nad dzieckiem?

Godzinowa czy dzienna forma opieki nad dzieckiem?

Prawo krajowe 31/01/2017 w 19:10 0 komentarzy

Ustawodawca przewidział dla pracownika możliwość wyboru dziennej, lub godzinowej formy zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem do lat 14-tu. Zadeklarowana opcja jest wiążąca na czas trwania roku kalendarzowego. […]

Więcej ›
ABC aptekarza

ABC aptekarza

Prawo krajowe 31/01/2017 w 18:59 0 komentarzy

Kierownik apteki musi pamiętać o przechowywaniu recept na wydane leki celem okazania ich podmiotom kontrolującym. Należą do nich przedstawiciele NFZ i Inspekcji Farmaceutycznej. Nie ma jednak żadnego przepisu, na podstawie […]

Więcej ›
Umowa szkoleniowa – czy warto ją zawierać?

Umowa szkoleniowa – czy warto ją zawierać?

Przedsiębiorcy 29/01/2017 w 20:48 0 komentarzy

Pracodawca ponosząc koszty związane z podniesieniem kwalifikacji przez zatrudnionego pracownika powinien liczyć się z tym, że warto zabezpieczyć swoje interesy i zadbać o to, aby wyszkolony pracownik pozostał w firmie […]

Więcej ›
Drzwi zamknięte przy inwentaryzacji

Drzwi zamknięte przy inwentaryzacji

Przedsiębiorcy 27/01/2017 w 19:11 0 komentarzy

Komitet Standardów Rachunkowości opierając się na Ustawie o rachunkowości narzuca warunki przeprowadzania inwentaryzacji. Do głównych zaleceń należy zasada „zamkniętych drzwi”. Reguła „zamkniętych drzwi” oznacza, że podczas dokonywania spisu z natury […]

Więcej ›
Koniec z anonimowością

Koniec z anonimowością

Prawo krajowe 24/01/2017 w 18:37 0 komentarzy

Dotąd ZUS i administracja podatkowa przekazywały sobie nawzajem zbiory informacji w postaci zanonimizowanych pakietów, bądź danych statystycznych. Od listopada 2016 roku mogą się wymieniać danymi o konkretnych osobach. Fiskus i […]

Więcej ›
Pracownik i zleceniobiorca inaczej rozliczają dojazd

Pracownik i zleceniobiorca inaczej rozliczają dojazd

PIT 21/01/2017 w 08:20 0 komentarzy

Nieodpłatne świadczenie, jakim jest dla pracownika i zleceniobiorcy dofinansowanie do kosztów przejazdu pokrywane z funduszy pracodawcy, przez fiskusa w obu tych przypadkach jest traktowane zupełnie inaczej. Przetwórca owocowo-warzywny zapewniał dofinansowanie […]

Więcej ›
Pożyczka z ZFRON – czy można jej nie zwracać?

Pożyczka z ZFRON – czy można jej nie zwracać?

Osoby fizyczne 18/01/2017 w 18:39 0 komentarzy

W przedsiębiorstwach, gdzie funkcjonuje zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pracownicy mogą skorzystać ze wsparcia na cele związane z rehabilitacją. Zazwyczaj ma ono postać pożyczki bezzwrotnej, lub nieoprocentowanej. Bywa, że także […]

Więcej ›
Inwentaryzacja z pomocą podmiotu zewnętrznego

Inwentaryzacja z pomocą podmiotu zewnętrznego

Przedsiębiorcy 11/01/2017 w 19:29 0 komentarzy

Chociaż Kierownik jednostki, w której przeprowadzana jest inwentaryzacja, może zlecić jej dokonanie podmiotowi zewnętrznemu, to nadal ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację, a zwłaszcza za stworzenie warunków zezwalających na prawidłowe przeprowadzenie spisu […]

Więcej ›
Kiedy renta rodzinna może być przyznana w oparciu o Ustawę wypadkową?

Kiedy renta rodzinna może być przyznana w oparciu o Ustawę wypadkową?

Osoby fizyczne 09/01/2017 w 17:20 0 komentarzy

Wypadkowa renta rodzinna przyznana członkowi rodziny po śmierci osoby pobierającej rentę wypadkową, z reguły jest korzystniejsza pod względem finansowym od renty rodzinnej przyznanej w takich samych okolicznościach, ale w oparciu […]

Więcej ›
Kiedy do wypadku doszło z winy pracownika

Kiedy do wypadku doszło z winy pracownika

Osoby fizyczne 06/01/2017 w 09:07 0 komentarzy

W trakcie świadczenia pracy pracownik uległ wypadkowi. Na skutek zdarzenia jest niezdolny do pracy. Zespół powypadkowy orzekł jednoznacznie, że do zdarzenia doszło z winy poszkodowanego. Co w takiej sytuacji z […]

Więcej ›