Co trzeba wiedzieć o odpracowaniu prywatnego wyjścia w godzinach pracy?

poKodeks pracy zezwala na zwalnianie się z pracy w celu załatwienia spraw osobistych, zawiera też regulacje odnośnie możliwości odpracowania godzin nieobecności. Jednak precyzyjne zasady udzielania i odrabiania zwolnienia powinny być określone przez zakładowy regulamin.

Zgodnie z zapisem w art.151, par.21 K. p. istnieje możliwość odpracowania zwolnienia się z pracy w sprawach prywatnych, przy czym odpracowanie godzin nieobecności powstałych w związku z tym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Prawidłowym jest odrabianie wyjścia prywatnego w innych dniach roboczych – czy to przed normalnymi godzinami pracy, czy po ich ewentualnym zakończeniu. Niedopuszczalne jest natomiast dokonanie odróbki w sobotę. Jest to niezgodne z art.129, par.1 Kodeksu pracy, który określa tydzień pracy jako przeciętnie pięciodniowy. Jak wynika tymczasem z art.147 K. p. każdy system pracy przewidujący pracę w niedziele i święta, powinien w danym okresie rozliczeniowym zagwarantować pracownikowi łączną ilość dni wolnych od pracy co najmniej równą liczbie niedziel, świąt i dni wolnych od pracy przypadających w danym okresie rozliczeniowym w związku z przeciętnie pięciodniowym tygodniem pracy.

Gdyby pracodawca nie stosował się do tej zasady, grozi mu kara grzywny. Jej wysokość waha się pomiędzy 1.000, a 30.000 zł (zgodnie z wytycznymi w art.281, pkt.5 K. p.).

Trzeba jednak pamiętać, że chociaż Kodeks pracy art.151, par.21 przewiduje możliwość odpracowania wyjść prywatnych, to w żaden sposób nie precyzuje reguł i warunków udzielania i odrabiania takiego zwolnienia, toteż każdy pracodawca w swoim wewnętrznym regulaminie powinien określić dokładnie te zasady, bądź zawrzeć je w porozumieniu z pracownikami.

Podstawa: Kodeks pracy [Dz. U. 1974 nr 24, poz. 141]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 79 (1329)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *