Zaliczka na podatek dochodowy od wartości szczepionki

zastrzyl3Sezon grypowy za pasem. Wielu pracodawców decyduje się na sfinansowanie dla pracowników kosztów szczepionki. Jest to bardziej opłacalne niż wypłata świadczenia chorobowego.

Żadne przepisy nie nakładają na pracodawcę zatrudniającego pracowników biurowych obowiązków opłacania pracownikom szczepień ochronnych. Z tego względu, jeśli zdecyduje się on na poniesienie takiego wydatku, może wliczyć go w koszty podatkowe należące do kosztów pracowniczych bezpośrednio powiązanych z prowadzoną działalnością (art. 22, ust. 1 ustawy o pdof, art. 15, ust. 1 ustawy o pdop).

Takie rozwiązanie jest dla przedsiębiorstwa niezwykle korzystne – raz, że może naliczyć wartość szczepionek w koszty uzyskania przychodu, a dwa ograniczy to zachorowalność i zmniejszy ilość zwolnień lekarskich przedstawionych przez pracowników w okresie zimowym. Jednoznacznie widać zatem, że wpływa to pozytywnie na funkcjonowanie firmy i taka decyzja ma racjonalne uzasadnienie w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej.

Ze strony pracownika koszty zakupionej szczepionki i usługi związanej z jej podaniem stanowią formę przysporzenia majątkowego i są traktowane, jako przychód wynikający ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W przypadku bowiem pracowników biurowych pracodawca nie jest w żaden sposób zobligowany do finansowania szczepień ochronnych przeciwko grypie, a czyni to wyłącznie z własnej woli.

Firma, jako płatnik podatku dochodowego, będzie zobowiązana do dodania wartości szczepienia do przychodów z tytułu umowy o pracę pozyskanych przez pracownika w miesiącu szczepień i pobranie od całości zaliczki na poczet podatku dochodowego, jak to nakazuje ustawa o pdof w art. 32.

Źródło: Gazeta Podatkowa 77/1327/2016

Podstawa prawna:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (o pdof) [Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zmianami]

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (o pdop) [Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86 ze zmianami]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *