Małe przetwórstwo ze wsparciem

26-12-09: Sheep

26-12-09: Sheep

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przetwarzania produktów rolnych, obracania nimi lub ich rozwoju. Konieczne jest zarejestrowanie działalności gospodarczej o takim profilu.

W ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych obrót nimi lub ich rozwój” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) można pozyskać dofinansowanie na założenie i rozpoczęcie działalności gospodarczej odnośnie przetwarzania produktów rolnych.

Osoba wnioskująca ma obowiązek zarejestrowania działalności o charakterze przetwórczym. Jednak jest do tego zobligowana dopiero po tym, jak podpisze z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o przyznanie pomocy.

Wsparcie może zostać przyznane dla przetwórstwa w sektorze mlecznym, owocowo – warzywnym, zbożowym, mięsnym, ziemniaczanym, jak też związanym z przetwórstwem miodu, jaj, roślin oleistych i wysokobiałkowych, konopi i lnu.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczać się będą: budowa, albo modernizacja budynków wykorzystywanych przy prowadzonej działalności, zakup ( i montaż) urządzeń i maszyn służących do przetwarzania i magazynowania, kupno aparatury pomiarowej i kontrolnej. W tej puli znajdą się poza tym wydatki poniesione w związku z nabyciem urządzeń użytkowanych w celu poprawy ochrony środowiska.

Za niekwalifikowalne uważane są koszty ponoszone w związku z zakupem środków transportu, używanych urządzeń, maszyn i sprzętu.

Wnioski o przyznanie wsparcia należy składać na formularzach ( wraz z załącznikami) dostępnych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U.2015, poz.1581 ze zmianami).

źródło: Gazeta Podatkowa 77 (1327)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *