Jednorazowa amortyzacja a podatek dochodowy

machNiektórzy podatnicy mają możliwość stosowania tak zwanej jednorazowej amortyzacji. Tym samym wartość sprzedawanego środka trwałego zaliczana jest do kosztów podatkowych już w momencie amortyzacji, a podatnik musi opodatkować przychód pozyskany przy tej okazji.

Firma rozpoczynająca w 2016 roku działalność gospodarczą zakupiła na początku tego roku obrabiarkę do metalu. Poddała ją przy tym jednorazowej amortyzacji. W międzyczasie okazało się jednak, że okazyjnie zakupiona maszyna posiada zbyt małą wydajność, by sprostać otrzymywanym przez przedsiębiorstwo zamówieniom. Spółka zdecydowała się, więc ją sprzedać. Jak, powinna zatem postąpić przy rozliczeniu podatku dochodowego?

Z reguły wydatki, które podatnik ponosi w związku z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych, nie są rozliczane w kosztach podatkowych w chwili ich poniesienia, lecz są one uwzględniane w ramach naliczania od nich odpisów amortyzacyjnych. Natomiast wydatki nieujęte w rachunku podatkowym są uznawane za koszty po pomniejszeniu o sumę wykonanych odpisów amortyzacyjnych, kiedy środek trwały zostaje sprzedany. Uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z danej transakcji (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 23, ust. 1, pkt 1).

W sytuacji, kiedy podatnik zastosował jednorazową amortyzację, a w danym roku podatkowym rozpoczął działalność podatkową, przy odpłatnym zbyciu obrabiarki nie będzie miał niezamortyzowanej części jej wartości początkowej, bo cała wartość maszyny została już wcześniej zaliczona do kosztów przy jej jednorazowej amortyzacji. W związku z tym, jeśli firma zapłaciła za obrabiarkę 89 tysięcy złotych, w tym samym miesiącu wprowadziła ją do ewidencji środków trwałych i dokonała jednorazowej amortyzacji, to sprzedając ją kilka miesięcy później za kwotę 75 tysięcy złotych nie deklaruje już żadnych kosztów uzyskania przychodów, lecz jest zobligowana do opodatkowania całego przychodu pozyskanego w związku z tę transakcję, czyli 75 tysięcy.

Źródło: Gazeta Podatkowa 77(1327)/2016

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o pdof) [Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zmianami]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *