Co z ubezpieczeniem zdrowotnym przy zawieszeniu działalności?

dr2Jeżeli przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą, traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych. Co w takim razie z dziećmi zgłoszonymi przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego?

Matka samodzielnie wychowująca dzieci prowadzi własną firmę. Planuje zawiesić jej działalność na okres 3 miesięcy. Obawia się, jak w tym czasie będzie wyglądała sytuacja z ubezpieczeniem zdrowotnym jej samej, jak i dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia wraz z nią jako członkowie rodziny.

W przypadku, gdy działalność gospodarcza podlega zawieszeniu, przedsiębiorca nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, ani społecznymi. Tak samo członkowie jego rodziny, których zgłasza do ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością. Nadal mogą oni jednak korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej jeszcze przez 30 dni od daty, w której działalność została zawieszona (art.67, ust.4 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Co jednak, kiedy zawieszenie działalności ma potrwać dłużej niż miesiąc? W takich okolicznościach przedsiębiorca ma do wyboru dwie opcje. Albo zgłosi się dobrowolnie do ubezpieczenia zdrowotnego w oparciu o umowę zawartą z NFZ, albo za pośrednictwem Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna.

W stosunku do dzieci również należy dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (o ile nie ukończyły 18 lat, lub 26 – jeśli kontynuują naukę) jako członków rodziny.

Jeżeli osoba zawieszająca działalność gospodarczą nie zdecyduje się na żadne z powyższych rozwiązań, to nie będzie posiadać własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i co za tym idzie nie będzie miała możliwości ubezpieczenia dzieci. Wówczas należy je zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wspólnie z babcią, lub dziadkiem (jako członków rodziny) ewentualnie przy szkole, w której się uczą.

Podstawa prawna:

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Dz. U. 2015, poz.581 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa 77(1327)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *