Archiwum Październik, 2016

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym przy zawieszeniu działalności?

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym przy zawieszeniu działalności?

Przedsiębiorcy 28/10/2016 w 20:49 0 komentarzy

Jeżeli przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą, traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych. Co w takim razie z dziećmi zgłoszonymi przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego? Matka samodzielnie wychowująca dzieci prowadzi […]

Więcej ›
Ciężarna przed monitorem

Ciężarna przed monitorem

Prawo krajowe 25/10/2016 w 08:10 0 komentarzy

Pracodawca zatrudniający kobietę w ciąży na stanowisku wyposażonym w komputer powinien tak zorganizować jej pracę, by maksymalnie przez cztery godziny dziennie pracowała przy monitorze. Zgodnie z art.176, par.1 Kodeksu pracy […]

Więcej ›
Zaliczka na podatek dochodowy od wartości szczepionki

Zaliczka na podatek dochodowy od wartości szczepionki

Przedsiębiorcy 17/10/2016 w 19:55 0 komentarzy

Sezon grypowy za pasem. Wielu pracodawców decyduje się na sfinansowanie dla pracowników kosztów szczepionki. Jest to bardziej opłacalne niż wypłata świadczenia chorobowego. Żadne przepisy nie nakładają na pracodawcę zatrudniającego pracowników […]

Więcej ›
Jednorazowa amortyzacja a podatek dochodowy

Jednorazowa amortyzacja a podatek dochodowy

ABC podatków 12/10/2016 w 21:08 0 komentarzy

Niektórzy podatnicy mają możliwość stosowania tak zwanej jednorazowej amortyzacji. Tym samym wartość sprzedawanego środka trwałego zaliczana jest do kosztów podatkowych już w momencie amortyzacji, a podatnik musi opodatkować przychód pozyskany […]

Więcej ›
Otrzymaną zaliczkę musisz wykazać, utraconej nie wliczysz w koszty

Otrzymaną zaliczkę musisz wykazać, utraconej nie wliczysz w koszty

Przedsiębiorcy 11/10/2016 w 07:03 0 komentarzy

Co do zasady podmiot zatrzymujący wpłaconą mu zaliczkę, musi ją wykazać jako przychód w podatku dochodowym. Jednak, jeżeli ten sam podmiot poniesie stratę, kiedy sam straci wpłaconą kontrahentowi zaliczkę, nie […]

Więcej ›
26-12-09: Sheep

Małe przetwórstwo ze wsparciem

Poradniki 05/10/2016 w 18:34 0 komentarzy

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przetwarzania produktów rolnych, obracania nimi lub ich rozwoju. Konieczne jest zarejestrowanie działalności gospodarczej o takim profilu. W ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie […]

Więcej ›