Zwolnienie lekarskie z datą inną niż w dniu badania

dr2Przeważnie zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wystawia się od dnia, w którym przeprowadzono badanie. Ewentualnie od następującego po nim. Większość z nas pozostaje w nieświadomości, że zaświadczenie może być wydane również na kilka dni wstecz, lub na przód.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS określają sytuacje, kiedy lekarz uprawniony jest do wydania zwolnienia lekarskiego z data inną niż ma miejsce badanie.

Najwięcej kontrowersji budzi wystawienie dokumentu wstecz. Z reguły wystawia się je do 3 dni „do tyłu”. Jednak naiwnością byłoby zakładać, że w każdym wypadku zostanie ono wystawione. Decyzja o jego wydaniu należy do lekarza. Nie wystarczy, że pacjent oświadczy, iż źle się czuje od dłuższego czasu. To w dniu badania lekarz powinien jednoznacznie stwierdzić, że zgłoszone i zaobserwowane objawy świadczą o rozwiniętej chorobie.

Zdarzyć się może jednak, że lekarz nie uzna za zasadne stwierdzenia niezdolności do pracy, zwłaszcza w odniesieniu do dni poprzedzających datę badania i pacjent pozostanie z nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy. Należy się więc liczyć z taką ewentualnością.

W odniesieniu do wystawiania zwolnienia lekarskiego za wcześniejszą nieobecność, ale dłuższą niż 4 dni istnieje pewien precedens, ale tylko w zawężeniu do przypadków, kiedy pojawia się podejrzenie zaburzeń psychicznych, które w jakiś sposób mogą ograniczać pacjentowi zdolność do oceny własnego postępowania.

Zaświadczenie lekarskie może być wydane nie tylko za bieżący i miniony okres nieobecności w pracy, ale i w przód. Maksymalnie do 4 dni. Takie postępowanie dopuszcza się w razie następowania po dniu badania dni wolnych od pracy. Jest to możliwe także, jeśli pacjent uda się z wizytą do lekarza w trakcie trwania niezakończonego jeszcze zwolnienia lekarskiego.

Podstawa prawna:

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [Dz. U. 1999 nr 60 poz. 636]

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [Dz. U. 1999 nr 65 poz. 741]

źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 50 (4197)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *