ZUS przy zleceniu dla policjanta

policjant2Fakt pełnienia służby jako funkcjonariusz policji przy dodatkowym zatrudnieniu na umowę zlecenia nie zwalnia z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ich uiszczanie jest obligatoryjne.

Firma zatrudniła w oparciu o umowę zlecenia mężczyznę, który w tym samym czasie jest zatrudniony jeszcze jako policjant. Właściciel przedsiębiorstwa nie jest pewien, na jakie ubezpieczenia powinny być potrącane składki od jego wynagrodzenia.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówi w art. 82, ust. 1, iż należy osobno opłacać składki z każdego tytułu do objęcia obowiązkiem zdrowotnego ubezpieczenia, to jest w tych okolicznościach – i ze względu na zatrudnienie w policji i umowę zlecenia.

Odmiennie rzecz wygląda natomiast w odniesieniu do ubezpieczeń emerytalno – rentowych. Ten rodzaj ubezpieczenia w przypadku umowy zlecenia zawartej w takich okolicznościach jest dobrowolny i niezależny od tego, jakiej wysokości wynagrodzenie dany pracownik otrzymuje z innego źródła. Ma to zastosowanie również do osoby pozostającej w stosunku służby (za wyłączeniem Służby Celnej), a jednocześnie spełniającej warunki dla podlegania rentowym i emerytalnym ubezpieczeniom. Wynika to z zapisów wyżej wymienionej ustawy w art. 9, ust. 8.

Podstawa prawna:

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Ustawa systemowa) [Dz. U. 2015, poz. 581 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 19 (1269)/2016.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *