Przepisy dotyczące małżonków nie odnoszą się do konkubinatu

konk2Kobieta dostawała od konkubenta pieniądze na utrzymanie (mieszkali ze wspólnym z synem). Nadwyżkę z otrzymanych kwot postanowiła przeznaczyć na inwestycje będące potencjalnym źródłem ich przyszłego dochodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie wobec partnerów po tym, jak okazało się, że kobieta nieujawnione wcześniej dochody przeznaczyła na zakup działki i udziałów pewnej spółki.

Podatniczka w tym momencie tłumaczyła, że dostała od konkubenta pieniądze w darowiźnie na prowadzenie wspólnego gospodarstwa. Jako, że bieżące wydatki nie pochłonęły całej otrzymanej sumy, postanowiła resztę zainwestować oczekując w przyszłości w związku z tym zysku dla ich rodziny. Po konsultacji więc z partnerem i uzyskaniu jego akceptacji, zakupiła nieruchomość i udziały.

Organ podatkowy uznał, że część wykorzystana na inwestycje, powinna zostać opodatkowana, gdyż znajdują wobec niej zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. W dodatku stawka podatku powinna być sankcyjna (w wysokości 20 procent), ponieważ kobieta wcześniej nie zgłosiła otrzymania pieniędzy.

Fundusze przeznaczone na funkcjonowanie gospodarstwa domowego nie budziły natomiast żadnych jego zastrzeżeń.

Kobieta nie zgodziła się z nakazem odprowadzenia podatku i zwróciła się do sądu wyjaśniając, że pieniądze jednak wcale nie były darowizną, ale środkami przeznaczonymi na cele rodziny. Podkreślała przy tym, że wraz z partnerem podpisali umowę o wspólnocie majątkowo-osobowej. Zwróciła też uwagę, iż inwestycje miały w przyszłości przynieść korzyść finansową całej rodzinie, jaką tworzyła z partnerem i ich wspólnym dzieckiem.

Jednak ani poznański WSA, ani sąd kasacyjny, ani Najwyższy Sąd Administracyjny nie przychyliły się do jej stanowiska. Reakcja za każdym razem była identyczna: kobieta sama (i to nawet na piśmie), przyznała, że pieniądze były darowizną, toteż ich przekazanie jak najbardziej wymaga zastosowania się do odpowiedniej ustawy, a poza tym konkubinatu nie można traktować na równi z instytucją małżeństwa i związanej z nią wspólnością majątkową. Tutaj miał miejsce przepływ środków z odrębnego majątku mężczyzny do osobnego majątku jego partnerki.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku od spadków i darowizn [Dz. U. 1983 nr 45 poz. 207]

Orzecznictwo: wyroki NSA z 11 marca 2016 (sygn. akt II FSK 102/14 i sygn. akt II FSK 1682/140).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 50 (4197)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *