Czy urzędnik może sobie dorabiać?

urzędnik2Ustawodawca zapewnia polskiemu pracownikowi swobodę zatrudnienia, czyli możliwość podjęcia pracy, gdzie tego zapragnie (o ile ktoś go zatrudni). Wprowadza jednak pewne ograniczenia. Między innymi w stosunku do urzędników samorządowych.

Pracownik samorządowy nie jest wprawdzie zobligowany do poinformowania przełożonego o chęci (lub fakcie) podjęcia dodatkowego zatrudnienia, jednak wskazana byłaby rozmowa na ten temat, aby uniknąć w przyszłości nieporozumień i posądzeń o stronniczość, bowiem niedopuszczalna jest sytuacja, by urzędnik pracując w instytucji samorządowej rozpatrywał sprawę swojego drugiego pracodawcy.

Podejmując więc pracę na dodatkowym etacie winien wystrzegać się dziedzin pokrewnych z tymi, którymi zajmuje się na obecnym stanowisku, a z drugiej strony – sprzecznych z nimi. Przykładowo w przypadku referenta w komisji rozwiązywania problemów alkoholowych podjęcie dodatkowego zatrudnienia w barze piwnym mogłoby wzbudzić uzasadnione zastrzeżenia ze strony kierownika urzędu, a w szczególnych okolicznościach skutkować nawet dyscyplinarnym zwolnieniem, to jest natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Podstawa prawna:

Kodeks pracy [Dz. U. 2014, poz. 1502 ze zmianami]

Ustawa o pracownikach samorządowych [Dz. U. 2014, poz. 1202 ze zmianami]

źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 50 (4197)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *