VAT od dotacji

złotyNależy odprowadzić VAT od dotacji, ale tylko wtedy, gdy jest ona bezpośrednio związana z ceną dostawy towarów, bądź ceną świadczenia usług. Tak orzekł szczeciński WSA.

Podatnik otrzymał dotację (subwencję) w oparciu o umowę zawartą z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Miał ją wykorzystać podczas realizacji programu współfinansowanego z unijnych środków. Subwencja miała być przekazana na świadczenie usług doradczych. Kwestią sporną z fiskusem było, czy wpływa ona na wzrost obrotu będącego podstawą opodatkowania podatkiem VAT.

Podatnik powołując się na art. 29a, ust. 1 ustawy o VAT uważał, że dotacja nie zwiększa podstawy opodatkowania, ponieważ w jego mniemaniu otrzymane środki nie wpływają na cenę świadczonej usługi doradczej.

Według ministra finansów subwencja w części, która została przeznaczona na pokrycie kosztów usług doradczych świadczonych przez podatnika powinna być opodatkowana jako cenotwórcza, gdyż 9/10 ceny usługi pokryta zostaje właśnie z dotacji. A tylko 1/10 (czyli 12 złotych brutto) płaci z własnej kieszeni przedsiębiorca korzystający z usługi. Można więc bez problemu ocenić wpływ dotacji na cenę – gdyby nie ona, przedsiębiorca musiałby zapłacić 10 razy więcej. Zatem w jednoznaczny wpływa ona na cenę.

Takiego samego zdania był również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 19 (1269)/2016.

Podstawa prawna: Ustawa o VAT [Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535].

orzecznictwo: wyrok WSA w Szczecinie (sygn. Akt SA/Sz 1363/15) nieprawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *