Firma spłaca pożyczkę

biznesZe względu na trudną sytuację finansową, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zdecydowała się zaciągnąć pożyczkę, aby spłacić bieżące wydatki wliczające się w koszty uzyskania przychodów. Według zapisów umowy, najpierw spłacane mają być odsetki. Już w tym momencie wpłacona kwota może być zaliczona do kosztów podatkowych.

Już w chwili wpłacania odsetek (od pożyczki zaciągniętej celem pokrycia wydatków będących kosztami podatkowymi) można zaliczyć je do kosztów podatkowych, czyli kosztów, jakie zostają poniesione w związku z osiągnięciem przychodów, ich zachowaniem, bądź ich zabezpieczeniem. Wyjątkiem są tu koszty wspomniane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16, ust. 1, a wskazuje na to art. 15, ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Jako, że przedsiębiorstwo zaciągniętą pożyczkę przeznaczyło na finansowanie bieżącej działalności (wydatki uznawane za koszty uzyskania przychodów), to i odsetki od niej odpowiadają wymogom stawianym w art. 15, ust. 1 updop.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na czas, w którym koszty owe zostają poniesione. Zgodnie z art. 16, ust. 1, pkt. 11 updop nie można uważać za koszty pozyskania przychodów odsetek od zobowiązań, które zostały dopiero naliczone, lecz jeszcze są nieopłacone. Oznacza to, że wartość odsetek przenoszona jest do kosztów w dacie zapłaty, czyli kasowo.

Pod względem podatkowym nie ma znaczenia sposób spłacania odsetek („z góry”, „z dołu”, jednorazowo, czy w ratach). Istotne jest natomiast to, że dzień, w którym zostają wpłacone, oznacza datę, kiedy można zaliczyć je do kosztów podatkowych. Tak orzekł Dyrektor warszawskiej Izby Skarbowej w indywidualnej interpretacji nr IPPB6/4510-481/15-2/AZ.

Podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86

ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych].

źródło: Gazeta Podatkowa nr 19 (1269)/2016.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *